Wat zal je leren?

 

Coachen leer je al doende, ‘je springt meteen in het bad'. We bieden een praktijkgerichte opleiding aan waarin de basismodule en de vervolgmodule inspirerend coachen centraal staan. Vanaf dag één oefen je de coachingsvaardigheden in kleine groepen én met reële vragen. Er is veel kans tot feedback.

De trainingen bieden naast het oefenen ook de nodige achtergrond en theoretische kaders die ons als coaches kunnen inspireren.

Aandacht gaat naar het leren coachen op een eenvoudige manier, zonder ingewikkelde hulpmiddelen, direct en vanuit jezelf. Sleutels daartoe zijn onder meer: een authentieke coachingsrelatie opbouwen en je eigen mogelijkheden ten  volle durven inzetten.

In de derde module, de Quatre Quarts, leer je breder kijken en verken je in open studieavonden andere visies en methodieken van coaching.

Met het getuigschrift inspirerend coachen kun je:

  • vaardig en gestructureerd coachingsgesprekken voeren.
  • je richten op resultaten én anderen enthousiasmeren.
  • coachen op een eenvoudige manier, direct en vanuit jezelf.
  • zodanig communiceren en samenwerken zodat in je organisatie of bedrijf efficiënter en effectiever wordt samengewerkt.
  • je eigen interactie sturen waardoor het uitwisselen van informatie effectiever en efficiënter gebeurt. 
  • je eigen potentieel verder ontwikkelen en de ander of het team waarmee je werkt hierin ondersteunen.
  • je eigen handelen bijsturen door middel van zelfreflectie.
  • comfortabel omgaan met feedback en heb je oog voor kwaliteitsvolle feedback in je organisatie.
  • ondernemingszin ontwikkelen om in een werkcontext een lerend klimaat te faciliteren.

Welke competenties leer je?

We volgen de competenties van het inspirerend coachen, als hefbomen en handleiding voor de praktijk.