Waarom deze opleiding?

Je leert volop vanuit je opleidingsgroep en je eigen praktijk. Je verbindt je unieke leiderschapsvaardigheden met de doelen van je team, je afdeling én je organisatie. Je bent uitgerust om van (bijna) alle uitdagingen in je organisatie een succes te maken! 

Deze ervarings- en competentiegerichte opleiding voor (hoofd)verpleegkundigen biedt een vruchtbare wisselwerking tussen werken en leren. Ze staat voor een praktijkgerichte, procesgerichte en persoonsgerichte aanpak. Thema's zijn grondig toegesneden op je werksituatie. Je ontmoet collega-deelnemers en opleiders om je mee te verbinden. Er ontstaat een comfortabele context waarin uitwisseling en feedback stroomt. Er is focus op inzichtverruiming, vaardigheidstraining en individuele ontwikkeling.

Diverse werkvelden ondersteunen reeds decennialang deze kaderopleiding 

De cursus werd voorbereid in samenwerking met middenkaders en directies uit verschillende ziekenhuizen en voorzieningen voor ouderen. De cursus richt zich op ‘de bijzondere activiteiten voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft’, zoals beschreven in het K.B. van 13 juli 2006. 

Deze kaderopleiding is bovendien aanvaard en erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als basisopleiding in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan het kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten. 

Deze opleidingen kunnen bovendien in aanmerking genomen worden als vereiste bijscholing voor de uitoefening van de functie van hoofdverpleegkundige. 

Je stelt je in regel met het K.B. van 14 augustus 1987: "De hoofdverpleegkundige van de dienst dient een scholing te hebben gevolgd met betrekking tot het geven van leiding aan een verpleegkundige equipe", aangepast in het K.B. van 13 juli 2006: ‘...die bovendien een bijkomende kaderopleiding in de verpleegkunde ... heeft gevolgd.’