Postgraduaat
Kennis- en informatiemanagement

Bedrijven en organisaties hebben nood aan informatieprofessionals die kenniscreatie faciliteren, informatieprocessen stroomlijnen, mensen beter laten samenwerken, informatie vindbaar maken, systemen beheren in lijn met de organisatiestrategie en vooral medewerkers coachen doorheen de steeds veranderende context. Maak uw organisatie intelligent(er) via het Postgraduaat Kennismanagement 3.0

Kom langs op één van onze infoavonden op dinsdag 25 april van 18 u tot 21u of woensdag 6 september van 15u tot 21u op Campus Kantienberg  

Vragen over dit postgraduaat?

Jan Van Hee
Coördinator Postgraduaat Kennis- en informatiemanagement
Jan.vanhee@arteveldehs.be