Programma

De éénjarige opleiding bestaat uit een lessenpakket verdeeld over 20 dagen, telkens op maandag en dinsdag van 09.00 uur tot 16.30 uur in de vorm van theoretische hoorcolleges, praktische werkcolleges en vaardigheidstraining.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Raadpleeg de ECTS-fiches voor meer informatie over elk opleidingsonderdeel.

Het volledige programma is modulair opgebouwd en bevat 5 modules:

  • Module 1: Fysiologie en begeleiding van gezonde borstvoedingssituaties
  • Module 2: Assisteren en begeleiden in bijzondere omstandig heden
  • Module 3: De lactatiekundige in het gezondheidszorgsysteem
  • Module 4: Wetenschappelijk onderzoek
  • Module 5: Stage

Evaluatie

De cursist behaalt een getuigschrift Lactatiekunde indien de helft (50 %) behaald wordt voor het werkstuk, het examen en de stageopdracht.

Het werkstuk is een schriftelijk werk, gebaseerd op een casuïstiek waaruit een integratie blijkt van praktijkcasus aangevuld met recente wetenschappelijke literatuur. Zowel de inhoud als de presentatie in juni worden meegerekend bij de eindscore. In de stageopdracht wordt een borstvoedingsprobleem geschetst met de daarbij ondernomen stappen om het probleem op te heffen.

In geval van geen deelname aan een of meerdere onderdelen van de beoordeling wordt enkel een attest van aanwezigheid overhandigd.