Postgraduaat

Lactatiekunde

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Welke vakken krijg je?

De éénjarige opleiding bestaat uit een lessenpakket verdeeld over 20 dagen, telkens op maandag en dinsdag van 09.00 uur tot 16.30 uur in de vorm van theoretische hoorcolleges, praktische werkcolleges en vaardigheidstraining.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Het volledige programma is modulair opgebouwd en bevat 5 modules:

  • Module 1: Fysiologie en begeleiding van gezonde borstvoedingssituaties
  • Module 2: Assisteren en begeleiden in bijzondere omstandig heden
  • Module 3: De lactatiekundige in het gezondheidszorgsysteem
  • Module 4: Wetenschappelijk onderzoek
  • Module 5: Stage

Evaluatie

De cursist behaalt een getuigschrift Lactatiekunde indien de helft (50 %) behaald wordt voor het werkstuk, het examen en de stageopdracht.

Het werkstuk is een schriftelijk werk, gebaseerd op een casuïstiek waaruit een integratie blijkt van praktijkcasus aangevuld met recente wetenschappelijke literatuur. Zowel de inhoud als de presentatie in juni worden meegerekend bij de eindscore. In de stageopdracht wordt een borstvoedingsprobleem geschetst met de daarbij ondernomen stappen om het probleem op te heffen.

In geval van geen deelname aan een of meerdere onderdelen van de beoordeling wordt enkel een attest van aanwezigheid overhandigd.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden