Postgraduaat

Leiden en begeleiden

Iets voor jou?

Dé ervarings- en competentiegerichte opleiding (praktijk-, proces- en persoonsgericht) in krachtig leiderschap voor leidinggevenden die vanuit het midden bruggen bouwen. Je werkt in een organisatie in de gezondheids-, sociale of publieke sector.  

Gedurende dertig jaar volgen honderden leidinggevenden succesvol deze opleiding bij Balans (heden Arteveldehogeschool Balans). Zij komen uit een diversiteit van sectoren: 

  • Woon- en zorgcentra, zowel vanuit pivate als publieke; 
  • Universitaire en algemene ziekenhuizen vanuit Vlaanderen; 
  • Psychiatrie en PAAZ-afdelingen van ziekenhuizen; 
  • ROB’s en RVT’s; 
  • Organisaties voor personen met een beperking; 
  • Integrale jeugdzorg en welzijnswerk; 
  • MPI’s en MFC’s; 
  • Onderwijs; 
  • Kinderopvang 
  • Overheidsbedrijven, ngo’s … 

Kortom: deze opleiding is bedoeld voor diegenen die werken in een groot- of kleinschalig initiatief in de overheidssector, gezondheidszorg, bibliotheeksector, geestelijke gezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk, kinderopvang, gehandicaptensector, algemeen welzijnswerk, bejaardenzorg, toeleiding naar werk, onderwijs, vormingssector, cultuurcentra, milieusector, vakbeweging, ... 

Ook iets voor jou? 

Je wil je team coachen en inspireren. Je gaat, samen met je teamgenoten, voor een sterk én zorgend draagvlak. Veranderingen binnen en buiten je organisatie zijn uitdagingen voor jou. Je wil je team en organisatie sterker maken én de organisatiedoelen telkens opnieuw bereiken!