Bijscholingen en studiedagen

Neurologische zorg

Iets voor jou?

De kerncompetenties van neuroverpleegkundigen vinden hun oorsprong in de behoeften van patiënten met een neurologische aandoening. Deze behoeften zijn specifiek en verschillend van de behoeften van andere patiënten.

Concreet betekent dit dat van een neuroverpleegkundige competenties verwacht worden binnen het wijde sca­la van levensbedreigende situaties tot het ondersteunen in zelfmanagement en het borgen van een maximale kwa­liteit van leven.

Op pagina 7 van de programmagids van het postgraduaat vind je de vijf kerncompetenties die een neuroverpleegkundige nodig heeft in de zorg voor de behoeften van patiënten met een neurologische aan­doening.

Het volledige en gedetail­leerde Belgische Competentieprofiel voor Neuroverpleegkundigen is te downloaden op www.bvnv.be.