Bijscholingen en studiedagen

Neurologische zorg

Iets voor jou?

De kerncompetenties van neuroverpleegkundigen vinden hun oorsprong in de behoeften van patiënten met een neurologische aandoening. Deze behoeften zijn specifiek en verschillend van de behoeften van andere patiënten.

Concreet betekent dit dat van een neuroverpleegkundige competenties verwacht worden binnen het wijde sca­la van levensbedreigende situaties tot het ondersteunen in zelfmanagement en het borgen van een maximale kwa­liteit van leven.

Op pagina 7 van de programmagids van het postgraduaat vind je de vijf kerncompetenties die een neuroverpleegkundige nodig heeft in de zorg voor de behoeften van patiënten met een neurologische aan­doening.

Het volledige en gedetail­leerde Belgische Competentieprofiel voor Neuroverpleegkundigen is te downloaden op www.bvnv.be.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden