Waarom deze opleiding?

Je leert volop vanuit je opleidingsgroep en je eigen praktijk. Je verbindt je unieke leiderschapsvaardigheden met de doelen van een team, een afdeling én je organisatie. Je bent uitgerust om van uitdagingen in de organisatie een succes te maken! 

Deze opleiding voor basiswerkers ,met de ambitie leidinggevende te worden, biedt een vruchtbare wisselwerking tussen werken en leren. Dit postgraduaat staat voor een praktijkgerichte, procesgerichte en persoonsgerichte aanpak. Thema's zijn grondig toegesneden op je werksituatie. Er ontstaat een comfortabele leercontext waarin uitwisseling en feedback stroomt. Er is focus op inzichtverruiming, vaardigheidstraining en individuele competentieontwikkeling. 

De deelnemers getuigen als volgt over het waarom van deze opleiding (2018):

  • De unieke combinatie van theorie en praktijk 
  • Focus op zelfinzicht 
  • Leren van praktijkvoorbeelden die je zelf dient aan te brengen 
  • Delen van ervaringen met gelijkgestemden 
  • Je vormt een lerende groep, je kunt de verbondenheid voelen 
  • De feedback die je ontvangt en het afsluitende toonmoment 
  • De visie van de opleiders: een vrije ruimte bieden om zelf tot leren te komen 
  • De leerprocessen ontwikkelen mijn werkplek en mijn persoon 
  • De lessen op maat, het voelt alsof het één op één lesgeven is 
  • Je vindt er een zeer compleet pakket aan kennis, kunde en bovenal jezelf leren kennen