Evaluatie

  • Het getuigschrift van het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie wordt toegekend aan cursisten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden en het volledige programma (60 studiepunten) met succes gevolgd hebben. Met dit getuigschrift kan een aanvraag ingediend worden tot het behalen van de Bijzondere Beroepstitel Pediatrie en Neonatologie.
  • Een creditattest wordt toegekend voor afzonderlijke modules aan kandidaten met een Bachelor-diploma die slagen voor de desbetreffende module.
  • Andere cursisten die ingeschreven zijn voor de afzonderlijke lesdagen ontvangen een certificaat van bijscholing.