Postgraduaat

Pediatrie en neonatologie

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Programma

Het Postgraduaat Pediatrie en Neonatologie - 60 studiepunten voldoet aan de opleiding die wordt beschreven in het MB (artikel 3) van 16 februari 2012 ( B.S. 13/03/2012). De opleiding of specialisatie omvat een theoretisch en een klinisch gedeelte gelijkwaardig aan minimum één jaar van studie of 60 ECTS-studiepunten of 900 lesuren.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een theoretisch gedeelte van 30 studiepunten en een klinisch gedeelte van 30 studiepunten. Het theoretisch deel omvat zes modules van elk ongeveer vier lesdagen en een module waarvoor een integratiepaper uitgeschreven moet worden. Het klinisch gedeelte omvat 450 uur stage opgesplitst in twee modules.

De lessen worden verzorgd door gastdocenten met expertise binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg.

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Volgende lesdata zijn onder voorbehoud.

Module 1: Algemene kaders binnen de zorg voor kinderen (4 SP)

Plaats: Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool, Voetweg 66, 9000 Gent

Lesdagen: 10 september 2020, 24 september 2020, 1 oktober 2020, 8 oktober 2020

Inhouden: het kind op pediatrie, zorgprogramma voor kinderen, wetenschappelijk onderzoek op pediatrie, kwaliteitsvol verplegen, communiceren met kinderen, recht binnen de kinderverpleegkunde, ethische aspecten binnen de pediatrie, pedagogische ondersteuning, medicatiebeleid op pediatrie, de omgang met brussen ...
 

Module 2:  Zorg aan de zieke neonaat (4 SP)

Plaats: Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool, Voetweg 66, 9000 Gent

Lesdagen: 15 oktober 2020, 22 oktober 2020, 29 oktober 2020, 13 november 2020, 30 november 2020 (halve dag)
                       
Inhouden: ethiek en epidemiologie binnen de neonatale zorg, ontwikkelingsgerichte zorg op neonatologie, metabole problemen en infecties bij de neonaat, haemodynamiek en neurologische problemen bij de neonaat, neonatale convulsies, respiratoire problemen bij de pasgeborene, cardiale en hematologische problemen bij de neonaat, borstvoeding op NICU, genetica, gastro-enterologie bij de neonaat, icterus, vocht- en elektrolyten en faramacologie op neonatologie, neonatal life support ...
 

Module 3: Zorg aan het kritiek en acuut zieke kind (4 SP)

Plaats: Campus Vesalius, Hogeschool Gent, Keramiekstraat 80, 9000 Gent.

Lesdagen: 26 november 2020, 10 december 2020, 17 december 2020,  8 januari 2020, 15 januari 2021

Inhouden: pijnbeleid bij kinderen, de pre-, per- en postoperatieve zorgen bij kinderen, therapeutische benadering van respiratoire, circulatoire en neurologische urgenties bij kinderen, kindermishandeling, het slecht nieuwsgesprek, brandwonden bij kinderen, het transport van het acuut zieke kind, EPILS ...
 

  Module 4:  Zorg aan het chronisch zieke kind (4 SP)

  Plaats: Campus Vesalius, Hogeschool Gent, Keramiekstraat 80, 9000 Gent

  Lesdagen: 21 januari 2021, 28 januari 2021, 11 februari 2021,  25 februari 2021

  Inhouden: algemene toelichting kinderkanker, therapieën bij kinderkanker, respiratoir falen bij kinderen, cardiaal falen bij kinderen, buikpijn bij kinderen, mondhygiëne bij kinderen, het kind met diabetes mellitus, transitie in zorg, onderwijs in het ziekenhuis, neurologische aandoeningen bij kinderen ...
   

  Module 5: Zorg aan bijzondere groepen in de kinder- en jeugdgezondheidszorg (4 SP)

  Plaats: Campus Vesalius, Hogeschool Gent, Keramiekstraat 80, 9000 Gent

  Lesdagen: 11 maart 2021, 18 maart 2021, 25 maart 2021, 1 april 2021

  Inhouden: kinderrevalidatie, armoede bij kinderen: de rol van de verpleegkundige, respijtzorg, medicatie in het buitenland, interculturele samenwerking binnen de zorg voor kinderen, multidisciplinaire benadering van kinderen met voedingsproblemen, het kind met een mentale beperking, ondersteunende communicatie bij kinderen met een beperking, kinder- en jeugdpsychiatrie ...
   

  Verdiepingsmodules (keuze uit twee mogelijkheden):

  Module 6a: Gespecialiseerde pediatrie – pediatrische oncologie (4 SP)

  Plaats: Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool, Voetweg 66, 9000 Gent

  Lesdagen: 29 april 2021, 5 mei 2021, 20 mei 2021, 27 mei 2021

  Inhouden: het kind met urologisch falen, de rol van de kinderverpleegkundige bij preventie van wiegendood, slaapstoornissen bij kinderen, groeiproblematiek, het kind met een orthopedische aandoening, home TPN bij kinderen, orgaantransplantatie bij kinderen, anti-emetica bij de oncologische patiënt, psychosociale zorg binnen de kinderoncologie, het verpleegkundig spreekuur op kinderoncologie, late effecten na kanker op kinderleeftijd, leerachterstand bij chronisch zieke kinderen, beschermende isolatie ...
   

  Module 6b: Het kritiek zieke kind (NICU – PICU) (4 SP)

  Plaats: Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool, Voetweg 66, 9000 Gent

  Lesdagen:  29 april 2021, 5 mei 2021, 20 mei 2021, 27 mei 2021

  Inhouden: verdieping binnen de verpleegkundige benadering bij respiratoire, circulatoire en neurologische urgenties bij kinderen, acuut nierfalen bij kinderen, traumatologie bij kinderen, endocrinologische urgenties, kindercardiologie, levenseinde op intensieve zorgen pediatrie, psychologische aspecten van de verpleegkundige op intensieve zorgen pediatrie, transfusie bij de neonaat, transport van de kritiek zieke neonaat, ventilatie bij de neonaat, borstvoeding tijdens de fase van de intensieve zorgen, thoraxdrainage bij de neonaat, multi-infuus en longline bij de intensieve neonaat, stomazorg ...
   

  Module 7: Klinisch Onderwijs 1 (15 SP)

  • Praktijk: 225 uur stage
  • Klinische oefeningen: 16 september 2020 (voormiddag), 12 november 2020 (namiddag), 3 december 2020 (volledige dag), 4 december 2020 (volledige dag)
  • Programma: vaardigheden en casuïstiek (integratieoefeningen)
    

  Module 8: Klinisch Onderwijs 2 (15 SP)

  • Praktijk: 225 uur stage
  • Klinische oefeningen:  4 maart 2021, 22 april 2021
  • Programma: vaardigheden en casuïstiek (integratieoefeningen)
    

  Module 9: Integratie paper (6 SP)

   

  Examen:

  • Schriftelijk examen modules 1 en 2:  7 januari 2021
  • Schriftelijk examen module 3:  14 januari 2021
  • Schriftelijk examen module 4 en 5:  10 juni 2021
  • Schriftelijk examen module 6a/6b en integratiepaper: 17 juni 2021
  • Plaats: Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool, Voetweg 66, 9000 Gent

  Word jij student aan Arteveldehogeschool?

  Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

  Hou mij op de hoogte

  Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

  Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

  Ik wil graag geïnformeerd worden