Docenten

Johan Maes

Deze opleiding wordt inhoudelijk gestuurd door Johan Maes, sociaal agoog, psychotherapeut, gespecialiseerd in rouw-en traumaverwerking. Opleidingsverantwoordelijke Landelijk Steunpunt Rouw in Amersfoort (Nl). Free-lance opleider en trainer in diverse organisaties. Redacteur/auteur van ‘Leven met gemis’ en ‘Ze zeggen dat het overgaat’. Redacteur  van “Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie: tussen presentie en interventie” (verschenen in september 2014, Witsand uitgevers).


De verdere begeleiding is in handen van een docententeam vanuit de opleiding Bachelor in het sociaal werk:

Saskia Saelens

is bachelor in het sociaal werk, methodiekdocent en onderzoeksmedewerker aan de opleiding Bachelor in het sociaal werk van de Arteveldehogeschool, en coauteur van het methodiekboek ‘Social Casework in de 21e eeuw’. 

Haar werkervaring als hulpverlener situeert zich in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen ambulant welzijnswerk. Vanuit deze laatste setting werkte ze tevens voor Slachtofferhulp een vormingspakket uit voor hulpverleners ter bevordering van ondersteuning van rouwende jongeren. 

Vanuit de opleiding Bachelor in het sociaal werk werkte Saskia Saelens samen met de vzw Rondpunt, die ijvert voor een goede opvang van verkeersslachtoffers en hun omgeving. Ze ontwikkelde er een vormingspakket voor professionelen over het traject van een verkeersslachtoffer en begeleidde er verkeersslachtoffers om hun ‘verlieservaring’ om te vormen in een persoonlijke getuigenis voor leerlingen in de 3de graad van het middelbaar onderwijs. Als onderzoeksmedewerker maakt ze deel uit van een onderzoeksteam over onlinehulpverlening. 

Henk Sap

is bachelor in het sociaal werk en master in de pedagogische wetenschappen.

Hij volgde een supervisorenopleiding aan de VVS en was eerder werkzaam in de Bijzondere Jeugdzorg,  in de sector van de gehandicaptenzorg.
Sinds 1992 is hij als docent van diverse gedragswetenschappen verbonden aan de opleiding Bachelor in het sociaal werk. 

Sammy Vienne

is docent aan de opleiding bachelor in het sociaal werk van de Arteveldehogeschool. Hij genoot een universitaire opleiding als sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk, zowel op uitvoerend als op ondersteunend niveau.

Sinds 5 jaar heeft hij ook een eigen praktijk te Gent als coach, trainer en levensloopbegeleider. Hij biedt individuele begeleiding en workshops aan rond levensloop en essentie. Hij volgde diverse opleidingen en trainingen op het gebied van biografische en persoonlijke ontwikkeling, in binnen- en buitenland. In zijn aanpak combineert hij ervaringen en inzichten uit vormingswerk, coaching, psychotherapie, lichaamsbewustzijn en meditatie.

Christl Willems

is bachelor in het sociaal werk, methodiekdocent en stagebegeleider aan de Arteveldehogeschool. Haar werkervaring situeert zich binnen de politie waar zij verbonden was aan de sociale dienst als politieassistente.  Zij heeft o.a.  ervaring in slachtofferbejegening, crisisinterventies en kortdurende opvang van rouw en verlies bij kinderen en volwassenen.  Zij begeleidde reeds verschillende intervisiegroepen.