Postgraduaat

Rouw- en verliesconsulent

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Docenten

Johan Maes

Deze opleiding wordt inhoudelijk gestuurd door Johan Maes, sociaal agoog, psychotherapeut, gespecialiseerd in rouw-en traumaverwerking. Opleidingsverantwoordelijke Landelijk Steunpunt Rouw in Amersfoort (Nl). Free-lance opleider en trainer in diverse organisaties. Redacteur/auteur van ‘Leven met gemis’ en ‘Ze zeggen dat het overgaat’. Redacteur  van “Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie: tussen presentie en interventie” (verschenen in september 2014, Witsand uitgevers).


De verdere begeleiding is in handen van een docententeam vanuit de opleiding Bachelor in het sociaal werk:

Saskia Saelens

is bachelor in het sociaal werk, methodiekdocent en onderzoeksmedewerker aan de opleiding Bachelor in het sociaal werk van de Arteveldehogeschool, en coauteur van het methodiekboek ‘Social Casework in de 21e eeuw’. 

Haar werkervaring als hulpverlener situeert zich in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en het algemeen ambulant welzijnswerk. Vanuit deze laatste setting werkte ze tevens voor Slachtofferhulp een vormingspakket uit voor hulpverleners ter bevordering van ondersteuning van rouwende jongeren. 

Vanuit de opleiding Bachelor in het sociaal werk werkte Saskia Saelens samen met de vzw Rondpunt, die ijvert voor een goede opvang van verkeersslachtoffers en hun omgeving. Ze ontwikkelde er een vormingspakket voor professionelen over het traject van een verkeersslachtoffer en begeleidde er verkeersslachtoffers om hun ‘verlieservaring’ om te vormen in een persoonlijke getuigenis voor leerlingen in de 3de graad van het middelbaar onderwijs. Als onderzoeksmedewerker maakt ze deel uit van een onderzoeksteam over onlinehulpverlening. 

Christl Willems

is bachelor in het sociaal werk, methodiekdocent en stagebegeleider aan de Arteveldehogeschool. Haar werkervaring situeert zich binnen de politie waar zij verbonden was aan de sociale dienst als politieassistente.  Zij heeft o.a.  ervaring in slachtofferbejegening, crisisinterventies en kortdurende opvang van rouw en verlies bij kinderen en volwassenen.  Zij begeleidde reeds verschillende intervisiegroepen.

Claire Meire

is bachelor sociaal werk. Zij is contextueel therapeut, natuur coach en burn-out coach met meer dan 30 jaar ervaring, kennis en deskundigheid in psychosociale begeleiding. Zij heeft een zelfstandige praktijk waar zij onder meer mensen met verlieservaringen begeleidt. Daarnaast ondersteunt zij teams als intervisor en coach.

Haar werkervaring situeert zich binnen de thuiszorg. Zij werkte 20 jaar in een expertisecentrum dementie en begeleidde mensen met dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners in het leren omgaan met het ingrijpende verlies die dementie met zich meebrengt. Zij is mede auteur van het boek ‘Een steen in je hand, dementie bespreekbaar maken (2008) en van het artikel: ‘De persoon met dementie in relatie tot anderen: zijn of haar mantelzorgers: oog voor kansen tot passende zorg’ (2012).

Gastdocenten

Gerke Verthriest heeft een zelfstandige praktijk als rouwtherapeute en experiëntieel-existentieel psychotherapeute. Ze begeleidt ook gespreksgroepen voor rouwenden. Daarnaast is ze als staflid verbonden aan de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn (KU Leuven) en als gastdocente in de Postgraduaatopleiding Palliatieve Zorg (Brussel en Lier). Ze publiceerde verschillende artikelen en boekbijdragen over rouw en verlies, zowel voor professionelen als voor een breed publiek en schreef samen met Johan Maes “Het DNA van rouw”