Postgraduaat

Rouw- en verliesconsulent

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Iets voor jou?

Dit postgraduaat willen we aanbieden aan bachelors en masters die zich willen bekwamen in het omgaan met mensen in de eigen werkcontext die met verlies worden geconfronteerd.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dien je te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • minimaal een bachelordiploma in het sociaal werk, in het onderwijs, in de logopedie en audiologie, vroedkunde, verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind hebben behaald;
  • enige praktijkervaring als professional of vrijwilliger met mensen in een verliessituatie hebben.

Lees hier hoe je je kan inschrijven.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden?

Kandidaten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen voor een intake, op basis waarvan eventueel afgeweken kan worden van de vooropgestelde voorwaarden.

Focus

Hoewel de grens tussen rouwbegeleiding en rouwtherapie niet altijd haarfijn is af te lijnen, mikt deze opleiding tot rouw- en verliesconsulent op het opleiden van mensen die deskundig zijn in het begeleiden en ondersteunen van mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. De focus is hierbij het normale (sic) en geblokkeerde rouwproces. Mensen met het getuigschrift rouw- en verliesconsulent hebben in hun (professionele) context  bijzondere aandacht voor andere mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies.

Deze opleiding mikt uitdrukkelijk niet op mensen die zich als rouwtherapeut willen bekwamen. Hierbij ligt de focus op mensen in een gecompliceerd rouwproces. Rouwtherapie is een specialisatie voor hulpverleners met een psychotherapeutische vooropleiding.