Postgraduaat

Rouw- en verliesconsulent

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Programma

Het postgraduaat is modulair opgebouwd uit 5 opleidingsonderdelen (= olods) van telkens 4 of 5 dagen.

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

De opleiding loopt over 1 academiejaar en omvat 20 studiepunten, verdeeld over 5 opleidingsonderdelen (olods).

Onderwijsactiviteiten

 • Per opleidingsonderdeel zijn er telkens 3 of 4 lesdagen, waarin verschillende theoretische modellen en de daarbij horende begrippen(kaders) worden aangereikt.
 • De eerste 3 olods omvatten ook een trainingsdag waarin een aantal (elementaire) gesprekstechnieken worden getraind.
 • De eerste vier olods omvatten ook een intervisiedag. Hierin wordt op basis van onderlinge uitwisseling, casuïstiek en reflectie op de eigen praktijk verdiepend gewerkt in kleinere groepen.
 • Op het einde van olod 5 wordt een integratieopdracht gemaakt en gepresenteerd.

Elke lesdag heeft 2 sessies: van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur 

 • Het succesvol afronden van de 5 olods (= opleidingsonderdelen)  en het maken van een integratieopdracht leidt tot een postgraduaatgetuigschrift ‘Rouw- en verliesconsulent’.

Lesdagen

Alle lessen, trainings- en intervisiemomenten vinden plaats op Campus Sint-Annaplein van de Arteveldehogeschool.

Hoe ziet het programma eruit?

Olod 1: Naar een nieuwe visie op rouw: ‘je bent wat je hebt verloren’ 

Een theoretisch kader wordt opgebouwd om op een ‘andere’ manier te kijken naar verlies en rouw. Het gaat niet langer om ‘verwerken’ maar om
‘integreren’. Nieuwe bijdragen worden geleverd vanuit onderzoek op het vlak van hechting, stress, trauma, coping, veerkracht. Daarnaast worden actuele theorieën en modellen i.v.m. verlies en rouw besproken.

 • Dinsdag 6 oktober  2020
 • Dinsdag 13 oktober  2020
 • Dinsdag 20 oktober  2020
 • Dinsdag 10 november 2020: trainingsdag in 2 (deel)groepen
 • Dinsdag 17 november 2020: Intervisie in 3 (deel)groepen

Olod 2:  rouwprocessen: tussen kracht en kwetsbaarheid

Hoe kunnen we gecompliceerde rouw herkennen en diagnosticeren? Waarin verschilt gecompliceerde rouw met depressie, angst, PTSS?
Heel veel verlieservaringen hebben ook een traumatische impact en het is van belang dat we ook traumatische rouw kunnen herkennen en begeleiden.

 • Dinsdag  24 november  2020
 • Dinsdag 1 december 2020
 • Dinsdag 8 december 2020
 • Dinsdag 5 januari 2021: trainingsdag in 2 (deel)groepen
 • Dinsdag 12 januari 2021: Intervisie in 3 (deel)groepen

Olod 3: Rouwzorg: tussen presentie en interventie

Centraal staan de basisattitudes en vaardigheden bij het begeleiden van rouwprocessen, het kunnen opstarten, begeleiden en afronden van een rouwtraject. Hoe kan ik als rouwconsulent present zijn bij ondraaglijke pijn en welke interventies kan ik inzetten om concrete problemen aan te pakken en rouwenden te helpen in het kunnen heen en weer bewegen tussen verlies en herstel.

 • Dinsdag 26 januari 2021
 • Dinsdag 28 januari 2021
 • Dinsdag 2 februari 2021
 • Dinsdag 9 februari 2021: Trainingsgroep deelgroep 1
 • Dinsdag 23 februari 2021: Trainingsgroep deelgroep 2
 • Dinsdag 2 maart 2021: Intervisie in 3 (deel)groepen

Olod 4: Verlies en rouw in familie- en gezinscontext

We belichten gezins- en familiedynamieken, intergenerationele en transgenerationele aspecten van rouw. De impact van (onverwerkte) rouw binnen een gezin op de verschillende gezinsleden en het kunnen mobiliseren van hulpbronnen uit de omgeving komen aan bod.

 • Dinsdag 16 maart2021
 • Dinsdag 23 maart 2021
 • Dinsdag 30 maart 2021
 • Dinsdag 20 april 2021:  Intervisie in 3 (deel)groepen

Olod 5: Verlies en rouw bij bijzondere doelgroepen 

Op twee belangrijke momenten in onze levensloop zijn we meer vatbaar voor de impact van verlies. We verdiepen ons in leeftijdsspecifieke reacties op verlies en rouw van respectievelijk:
kinderen / jongeren en ouderen. We hebben het ook over de beïnvloedende factoren bij de verwerking van verlies en rouw bij deze groepen.

 • Dinsdag 27 april 2021: kinderen en jongeren
 • Dinsdag 4mei 2021: kinderen en jongeren
 • Dinsdag 11 mei 2021: ouderen
 • Dinsdag 18 mei 2021: ouderen

Integratie-opdracht

 • Dinsdag : 8 juni 2021
 • Dinsdag : 15 juni 2021

Evaluatie

Deelnemers verwerven het postgraduaatgetuigschrift indien ze:

 • over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma beschikken;
 • alle opleidingsonderdelen volgden en de opdrachten succesvol afronden.

Deelnemers zonder bachelordiploma kunnen enkel een certificaat van bijscholing verwerven.