Onze aanpak

Wondzorg is een bij uitstek multidisciplinair gebeuren. Tijdens de laatste decennia zijn enorme evoluties opgetreden in dit expertisedomein.

Wat is Eduwond?

EduWond is het eerste gezamenlijke onderwijsproject van de partners binnen de Associatie Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent, zodat het ook als een ‘pionier’ in het onderwijslandschap kan beschouwd worden. EduWond wil klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. wondzorg bundelen en door middel van educatie breed open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Door de samenwerking met het Zorgcentrum Wondzorg Universitair Ziekenhuis Gent worden belangrijke inzichten uit de praktijk verankerd in het onderwijs. Multidisciplinaire zorg, met de patiënt en zijn omgeving centraal, vormt het dynamische uitgangspunt.

Van wie krijg ik les?

Gespecialiseerde lesgevers (artsen, verpleegkundigen, podologen, juristen en anderen) verbonden aan de opleidingen uit de Associatie Universiteit Gent en andere gerenommeerde experts verzorgen de lesinhouden. Diverse onderwijswerkvormen, zoals casusonderwijs en begeleid zelfstandig leren ondersteunen het geheel.