Postgraduaat

Stomatherapie en wondzorg

Onze aanpak

Wondzorg is een bij uitstek multidisciplinair gebeuren. Tijdens de laatste decennia zijn enorme evoluties opgetreden in dit expertisedomein.

Wat is Eduwond?

EduWond is het eerste gezamenlijke onderwijsproject van de partners binnen de Associatie Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent, zodat het ook als een ‘pionier’ in het onderwijslandschap kan beschouwd worden. EduWond wil klinische expertise en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. wondzorg bundelen en door middel van educatie breed open stellen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers.

Door de samenwerking met het Zorgcentrum Wondzorg Universitair Ziekenhuis Gent worden belangrijke inzichten uit de praktijk verankerd in het onderwijs. Multidisciplinaire zorg, met de patiënt en zijn omgeving centraal, vormt het dynamische uitgangspunt.

Van wie krijg ik les?

Gespecialiseerde lesgevers (artsen, verpleegkundigen, podologen, juristen en anderen) verbonden aan de opleidingen uit de Associatie Universiteit Gent en andere gerenommeerde experts verzorgen de lesinhouden. Diverse onderwijswerkvormen, zoals casusonderwijs en begeleid zelfstandig leren ondersteunen het geheel.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden