Postgraduaat

Stomatherapie en wondzorg

Programma

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Het postgraduaat heeft een omvang van 30 studiepunten en bestrijkt 9 modules:

Jaarlijks wordt de basismodule georganiseerd en 4 modules. De opleidingscyclus start met de basismodule. Instappen op een andere moment is mogelijk na advies van de coördinator. Elk jaar wordt de basismodule en 4 modules ingericht. Het totale postgraduaat loopt over een periode van 2 jaar.

Meer informatie over de modules

1. Basismodule wondzorg

 • Anatomie en histologie van de huid
 • Fysiologie en pathofysiologie van de huid
 • Pathofysiologie van de wondheling
 • Richtlijnen en Evidence Based Practice
 • Technieken en instrumenten voor wondobservatie
 • Wondobservatie: casuïstiek vanuit de wondkliniek
 • Wonddiagnostiek
 • Multidisciplinaire wondbehandeling
 • Wondverbanden: theoretische aspecten en practicum
 • Basisbegrippen van bacteriologie en wondbacteriologie
 • Behandeling van wondinfecties
 • Psychosociale zorg en ontslagmanagement
 • Wondzorg en de organisatie van multidisciplinaire zorg

2. Module decubitus

 • Pathofysiologie en risicobepaling
 • Observatie, classificatie en differentiatie
 • Epidemiologie: prevalentie en incidentie
 • Richtlijnontwikkeling
 • Preventie: theoretische principes
 • Preventie bij specifieke groepen
 • Bijzondere topics
 • Conservatieve behandeling
 • Heelkundige behandeling

3. Module diabetische wonden

 • Diabetes en voetproblematiek: pathofysiologie en risicofactoren
 • Classificatie en observatie: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Diagnostiek en behandeling: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Bijzondere topics in de behandeling van een diabetische voetwonde
 • Preventie van diabetische voetwonde: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Psychosociale zorg en aspecten van terugbetaling: theoretische aspecten en casuïstiek

4. Module ulcus cruris

 • Pathofysiologie
 • Diagnostiek en minder courante oorzaken van ulcera
 • Multidisciplinaire aanpak van ulcus cruris
 • Theoretische aspecten bij compressietherapie
 • Workshop: compressietherapie… hoe aanpakken?
 • De lokale wondbehandeling bij ulcus cruris: complexe wondverbanden en aanpak in de thuiszorg
 • Psychosociale zorg en specifieke aspecten bij de pijnbehandeling: casuïstiek
 • Preventie en leefstijladviezen: hoe aanpakken?

5. Module stomatherapie

 • Digestieve stomata: pathofysiologie
 • Heelkundige en verpleegkundige aspecten met betrekking tot digestieve stomata
 • Fecale incontinentie
 • Urinaire stomata: pathofysiologie
 • Heelkundige en verpleegkundige aspecten met betrekking urinaire stomata
 • Kinesitherapeutische behandeling van incontinentie
 • Irrigatie en aangeboren afwijkingen die aanleiding geven tot stomata
 • Stomata: wat doen bij een complicatie?
 • Fistelzorg: pathofysiologie en behandeling
 • Voedingsrichtlijnen
 • Psychosociale zorg en aspecten van terugbetaling

6. Module brandwonden

 • Epidemiologie, etiologie, pathofysiologie en wondheling
 • Diagnostiek en classificatie
 • De conservatieve behandeling van brandwonden
 • Behandeling in de pre- hospitaal fase
 • Behandeling in de hospitaal fase
 • Diagnostiek en behandeling van pijn
 • De chirurgische behandeling van brandwonden
 • Reconstructieve chirurgie en littekenbehandeling
 • Ontslagmanagement en psycho- sociale zorg
 • Nazorg en follow-up, inclusief juridische en financiële aspecten

7. Module acute wonden

 • Typologie, oorzaken en epidemiologie
 • Pijnstilling bij acute wonden
 • Diagnostiek en behandeling van acute wonden
 • Ontsmetten van acute wonden
 • Behandeling van acute wonden met vasculaire letsels
 • Wondhechting
 • Acute wonden en open fracturen
 • Antibioticabeleid bij acute wonden/Vaccinaties / Systemische infecties
 • Diverse wondtypes : vingerletsels , schot- en steekwonden, polytrauma en crush problemen
 • ATLS
 • Negatieve druktherapie
 • Case reports

8. Module oncologische wonden

 • Epidemiologie van oncologische wonden
 • Pathofysiologie van carcinologische wonden en metastasen
 • Pathofysiologie van wonden op basis van radiodermitits
 • Diagnostiek van carcinologische wonden en metastasen
 • Diagnostiek van wonden op basis van radiodermitis
 • Multidisciplinaire behandeling van carcinologische wonden en metastasen
 • Multidisciplinaire behandeling van radiodermitis
 • Preventie van carcinologische wonden en metastasen
 • Preventie van wonden op basis van radiodermitis
 • Psycho-sociale zorg bij patiënten met carcinologische wonden en metastasen
 • Psycho-sociale zorg bij wonden op basis van radiodermitis

9. Module wetgeving

 • Wettelijke kaders omtrent wondzorg en juridische aansprakelijkheid
 • Wetgeving omtrent tarificatie en terugbetaling van wondverbanden
 • Nomenclatuur
 • Organisatorische aspecten van wondzorg met inbegrip van multidisciplinaire samenwerking en
 • Efficiënt doorverwijzen
 • Procedures en protocollen
 • MKG/MVG registratie met betrekking tot wondzorg

Evaluatie

De evaluatie gebeurt per module en bestaat uit opdrachten zoals casuïstiek, observaties, papers, schriftelijke en/of mondelinge examens. Nadere informatie omtrent de evaluatie is terug te vinden in de ECTS-fiches van deze opleiding.

 • Wie na afloop van een module slaagt, verwerft credits. Een creditattest wordt toegekend voor afzonderlijke modules aan kandidaten met een bachelor- of masterdiploma die slagen voor de desbetreffende module.
 • Het getuigschrift van het postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg wordt toegekend aan cursisten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden en het volledige programma (30 studiepunten) met succes gevolgd hebben.
 • Andere cursisten die ingeschreven zijn voor de afzonderlijke modules ontvangen een certificaat van bijscholing.
 • De credits van de basismodule geven toegang tot de titel van referentieverpleegkundige in de wondzorg.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden