Programma

Het postgraduaat heeft een omvang van 30 studiepunten en bestrijkt 9 modules:

Jaarlijks wordt de basismodule georganiseerd en 4 modules. De opleidingscyclus start met de basismodule. Instappen op een andere moment is mogelijk na advies van de coördinator. Elk jaar wordt de basismodule en 4 modules ingericht. Het totale postgraduaat loopt over een periode van 2 jaar.

Meer informatie over de modules

1. Basismodule wondzorg

 • Anatomie en histologie van de huid
 • Fysiologie en pathofysiologie van de huid
 • Pathofysiologie van de wondheling
 • Richtlijnen en Evidence Based Practice
 • Technieken en instrumenten voor wondobservatie
 • Wondobservatie: casuïstiek vanuit de wondkliniek
 • Wonddiagnostiek
 • Multidisciplinaire wondbehandeling
 • Wondverbanden: theoretische aspecten en practicum
 • Basisbegrippen van bacteriologie en wondbacteriologie
 • Behandeling van wondinfecties
 • Psychosociale zorg en ontslagmanagement
 • Wondzorg en de organisatie van multidisciplinaire zorg

2. Module decubitus

 • Pathofysiologie en risicobepaling
 • Observatie, classificatie en differentiatie
 • Epidemiologie: prevalentie en incidentie
 • Richtlijnontwikkeling
 • Preventie: theoretische principes
 • Preventie bij specifieke groepen
 • Bijzondere topics
 • Conservatieve behandeling
 • Heelkundige behandeling

3. Module diabetische wonden

 • Diabetes en voetproblematiek: pathofysiologie en risicofactoren
 • Classificatie en observatie: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Diagnostiek en behandeling: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Bijzondere topics in de behandeling van een diabetische voetwonde
 • Preventie van diabetische voetwonde: theoretische aspecten en casuïstiek
 • Psychosociale zorg en aspecten van terugbetaling: theoretische aspecten en casuïstiek

4. Module ulcus cruris

 • Pathofysiologie
 • Diagnostiek en minder courante oorzaken van ulcera
 • Multidisciplinaire aanpak van ulcus cruris
 • Theoretische aspecten bij compressietherapie
 • Workshop: compressietherapie… hoe aanpakken?
 • De lokale wondbehandeling bij ulcus cruris: complexe wondverbanden en aanpak in de thuiszorg
 • Psychosociale zorg en specifieke aspecten bij de pijnbehandeling: casuïstiek
 • Preventie en leefstijladviezen: hoe aanpakken?

5. Module stomatherapie

 • Digestieve stomata: pathofysiologie
 • Heelkundige en verpleegkundige aspecten met betrekking tot digestieve stomata
 • Fecale incontinentie
 • Urinaire stomata: pathofysiologie
 • Heelkundige en verpleegkundige aspecten met betrekking urinaire stomata
 • Kinesitherapeutische behandeling van incontinentie
 • Irrigatie en aangeboren afwijkingen die aanleiding geven tot stomata
 • Stomata: wat doen bij een complicatie?
 • Fistelzorg: pathofysiologie en behandeling
 • Voedingsrichtlijnen
 • Psychosociale zorg en aspecten van terugbetaling

6. Module brandwonden

 • Epidemiologie, etiologie, pathofysiologie en wondheling
 • Diagnostiek en classificatie
 • De conservatieve behandeling van brandwonden
 • Behandeling in de pre- hospitaal fase
 • Behandeling in de hospitaal fase
 • Diagnostiek en behandeling van pijn
 • De chirurgische behandeling van brandwonden
 • Reconstructieve chirurgie en littekenbehandeling
 • Ontslagmanagement en psycho- sociale zorg
 • Nazorg en follow-up, inclusief juridische en financiële aspecten

7. Module acute wonden

 • Typologie, oorzaken en epidemiologie
 • Pijnstilling bij acute wonden
 • Diagnostiek en behandeling van acute wonden
 • Ontsmetten van acute wonden
 • Behandeling van acute wonden met vasculaire letsels
 • Wondhechting
 • Acute wonden en open fracturen
 • Antibioticabeleid bij acute wonden/Vaccinaties / Systemische infecties
 • Diverse wondtypes : vingerletsels , schot- en steekwonden, polytrauma en crush problemen
 • ATLS
 • Negatieve druktherapie
 • Case reports

8. Module oncologische wonden

 • Epidemiologie van oncologische wonden
 • Pathofysiologie van carcinologische wonden en metastasen
 • Pathofysiologie van wonden op basis van radiodermitits
 • Diagnostiek van carcinologische wonden en metastasen
 • Diagnostiek van wonden op basis van radiodermitis
 • Multidisciplinaire behandeling van carcinologische wonden en metastasen
 • Multidisciplinaire behandeling van radiodermitis
 • Preventie van carcinologische wonden en metastasen
 • Preventie van wonden op basis van radiodermitis
 • Psycho-sociale zorg bij patiënten met carcinologische wonden en metastasen
 • Psycho-sociale zorg bij wonden op basis van radiodermitis

9. Module wetgeving

 • Wettelijke kaders omtrent wondzorg en juridische aansprakelijkheid
 • Wetgeving omtrent tarificatie en terugbetaling van wondverbanden
 • Nomenclatuur
 • Organisatorische aspecten van wondzorg met inbegrip van multidisciplinaire samenwerking en
 • Efficiënt doorverwijzen
 • Procedures en protocollen
 • MKG/MVG registratie met betrekking tot wondzorg

Evaluatie

De evaluatie gebeurt per module en bestaat uit opdrachten zoals casuïstiek, observaties, papers, schriftelijke en/of mondelinge examens. Nadere informatie omtrent de evaluatie is terug te vinden in de ECTS-fiches van deze opleiding.

 • Wie na afloop van een module slaagt, verwerft credits. Een creditattest wordt toegekend voor afzonderlijke modules aan kandidaten met een bachelor- of masterdiploma die slagen voor de desbetreffende module.
 • Het getuigschrift van het postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg wordt toegekend aan cursisten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden en het volledige programma (30 studiepunten) met succes gevolgd hebben.
 • Andere cursisten die ingeschreven zijn voor de afzonderlijke modules ontvangen een certificaat van bijscholing.
 • De credits van de basismodule geven toegang tot de titel van referentieverpleegkundige in de wondzorg.