Postgraduaat

Supply Chain Management & Business Analytics

Opleidingsprogramma en aanpak

Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules en kan aangevuld worden met een zesde facultatieve module, namelijk een stage van 5 weken. De verschillende modules kennen een logische opbouw en worden modulair aangeboden. Dit houdt in dat je gedurende x aantal weken de inhoud van éénzelfde module verwerkt én toepast. Eenmaal één module afgewerkt, start de andere module. Je kan er bijgevolg ook voor kiezen om slechts één of een aantal modules op te nemen via onze Business Academy. Zie 'Planning' voor de concrete timing van elke module. Doorheen het academiejaar wordt eveneens gewerkt aan een praktijkproject, waarbij je in een onderneming naar keuze een supply chain project uitwerkt. Hierbij pas je de opgedane kennis en skills toe, en geef je blijk van inzicht in de laatste ontwikkelingen mbt supply chain, onder leiding van één van onze expert-coaches.

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Supply Chain Basics (4SP)

Als je in je kleerkast, je koelkast of je locker kijkt, dan zie je dat een heleboel producten een lange weg hebben afgelegd om tot bij jou te komen. Tijdens dat traject wordt toegevoegde waarde gecreëerd. De broodwinning van een belangrijk deel van de bevolking is verbonden aan de logistieke sector. Bedrijven zoeken leveranciers en klanten over de hele wereld, en consumenten willen altijd nieuwe belevenissen. Dat vormt een belangrijk deel van onze economie.

In deze module leer je dan ook de basisbeginselen en –principes van Supply Chain (supply chain planning, purchasing in the value chain, supply chain execution, resilience, innovatie).

Supply Chain Optimization (4SP)

Het optimaliseren van de logistieke keten en activiteiten zijn vandaag een must voor elke organisatie. Het is geen oefening die je één keer maakt waarna een bedrijf daar jaren op kan teren. Integendeel, het is een continu proces dat vraagt om een kritische blik.

Deze module biedt je verschillende inzichten en ook handvaten om logistieke projecten goed aan te pakken en te managen.

Logistics IT & Engineering (4SP)

De technologische evolutie gaat steeds sneller en uiteraard heeft dit ook een impact op de supply chain.

Track & trace technologieën zijn door iedereen gekend door de groeiende markt van pakjesleveringen.

Indoor (binnen een productiebedrijf of omslagplaats) gaan deze toepassingen nog veel verder en maken ze integraal deel uit van elke logistieke medewerker. Tegelijk bieden zulke technologieën ook correcte en realtime data waarmee managers verschillende stromen en processen kunnen analyseren. Zo kan je verder optimaliseren.

Supply chain analytics en optimalisatie technologieën komen dan ook ruim aan bod in deze module zodat je beschikt over een 'toolbox' dat je kan hanteren in elke situatie. We zoomen ook in op enkele toepassingen van opkomende, beloftevolle technologieën zoals blockchain, artifial intelligence (AI), machine learning (ML) en internet of things (IOT).

HR & Leadership (3SP)

Hoe functioneert een team? Wat is het verschil tussen een leider en een manager? Welk type leiderschap hanteer je best bij wie?
Inzicht krijgen in wat mensen drijft, en hoe je een team en/of organisatie kan aansturen, is belangrijk om je rol als leidinggevende succesvol te maken.
In deze module gaan we dan ook dieper in op leiderschapstijlen, managementstijlen, en krijg je tools aangereikt om gericht te rekruteren, te selecteren, functionerings- en feedbackgesprekken te voeren, en je medewerkers te coachen.

Praktijkproject (5SP)

Voor je praktijkproject kies je als student een onderwerp (probleem, idee, project) binnen jouw organisatie (of een andere organisatie naar keuze) waar je de verworven kennis en inzichten uit de voorgaande modules kan toepassen. Hierbij werk je op een goed georganiseerd, planmatige, creatieve én doordachte manier aan de analyse van je project en kom je met beargumenteerde adviezen voor je opdrachtgever. Deze adviezen houden uiteraard rekening met de specifieke organisatiecontext waarbinnen je project zich situeert.

Je krijgt een individuele praktijcoach vanuit Arteveldehogeschool toegewezen, die jou mee begeleidt en coacht. 

Facultatief: Stage  (8SP)

Als sluitstuk van jouw postgraduaat kan je ervoor kiezen om stage te lopen bij de supply chain sector bij een bedrijf naar keuze. Hierbij loop je gedurende 5 weken stage en toets je je inzichten omtrent supply chain, business analytics en leadership af aan een reële bedrijfsssituatie en past deze toe.

Een of meerdere modules opnemen?

Wens je één of meerdere modules van het postgraduaat HRM op te nemen? Ontdek hier de kostprijs per module:

  • Supply Chain Basics (4 STP) - € 525
  • Supply Chain Optimization (4 STP) - € 525
  • Logistics IT & Engineering (4 STP) - € 525
  • HR & Leadership (3 STP) - € 475

Manier van werken:

  • Schrijf je je in voor alle modules, betaal je € 2500 (zonder stage), € 2750 (met stage).
  • Wie de module volgt zonder deel te nemen aan de evaluatie, ontvangt op het einde van de module een attest van aanwezigheid.
  • Wie de module volgt en met succes deelneemt aan de evaluatie, ontvangt op het einde van de module een certificaat van bijscholing. De behaalde credits kunnen als vrijstelling ingezet worden voor het daaropvolgende academiejaar. Voor meer informatie, raadpleeg de Artevelde Business Academy met een overzicht van alle modules om je business- en managementcompetenties aan te scherpen.

Schrijf je in via de online webregistratie en geef bij het veld ‘opmerkingen’ in voor welke specifieke module(s) je wenst in te schrijven.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden