Opleidingen

Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Grafische en Digitale Media
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke
Bachelor
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Bestaat ook als Engelstalige opleiding, Campus Leeuwstraat
Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Grafische en Digitale Media
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke
Bachelor
Educatieve bachelor, 180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Campus Sint-Amandsberg
Vroeger: Bachelor leraar kleuteronderwijs
Bachelor
180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Begeleid afstandsonderwijs mogelijk, Campus Kattenberg
Kies 2 van de 26 onderwijsvakken (210 combinaties)
Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Grafische en Digitale Media
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke
Bachelor
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke
Bachelor
180 studiepunten, Met Engelstalige vakken, Campus Kantienberg
Bachelor
180 studiepunten, Met Engelstalige vakken, Campus Mariakerke
Bachelor
180 studiepunten, Campus Kantienberg
Bachelor
Educatieve bachelor, 180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat
Vroeger: Bachelor leraar lager onderwijs
Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Grafische en Digitale Media
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Mariakerke
Bachelor
60 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Kattenberg
Voor wie al een bachelordiploma op zak heeft
Graduaat
90 studiepunten, Campus Kattenberg
Voor vakspecialisten met minstens 3 jaar ervaring
Graduaat
Campus Tinelstraat
Vroeger: Bibliotheek- en informatiekunde
Graduaat
Campus Kantienberg
Voorheen: Marketing; Vanaf 2020-2021: Marketing- en communicatiesupport
Graduaat
Campus Mariakerke