Opleidingen

14 opleidingen
Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Logopedie en Audiologie
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg
Bachelor
Educatieve bachelor, 180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Campus Sint-Amandsberg
Vroeger: Bachelor leraar kleuteronderwijs
Bachelor
180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Begeleid afstandsonderwijs mogelijk, Campus Kattenberg
Kies 2 van de 26 onderwijsvakken (210 combinaties)
Bachelor
180 studiepunten, Campus Kantienberg
Bachelor
Educatieve bachelor, 180 studiepunten, Februaristart mogelijk, Campus Brusselsepoortstraat
Vroeger: Bachelor leraar lager onderwijs
Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Logopedie en Audiologie
180 studiepunten, Campus Kantienberg
Bachelor
180 ECTS, Verkort traject mogelijk voor Audiologie, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg
Bachelor
180 studiepunten, Campus Kantienberg
Bachelor
180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg
Bachelor
60 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Kattenberg
Voor wie al een bachelordiploma op zak heeft
Bachelor
180 studiepunten, VDAB-traject mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg
Bachelor
180 studiepunten, Campus Kantienberg
Graduaat
90 studiepunten, Campus Kattenberg
Voor vakspecialisten met minstens 3 jaar ervaring
Graduaat