Ex-Arte

Ex-medewerkers van de Arteveldehogeschool en haar rechtsvoorgangers, gepensioneerd of met TBS, zijn welkom in Ex-Arte: de Vereniging van ex-medewerkers van de Arteveldehogeschool. Lees meer over het profiel van Ex-Arte, hoe je lid kan worden en vooral: neem deel aan onze activiteiten.

Profiel

Het doel van onze vereniging is contacten onderhouden tussen ex-medewerkers onderling én met de Arteveldehogeschool. Daartoe worden leuke, ontspannende, culturele, culinaire ontmoetingen georganiseerd en dit tweemaal per jaar: één in het voorjaar, één in het najaar. Via een aantal samenkomsten en activiteiten willen we ook de contacten met de Arteveldehogeschool levendig houden: de ex-medewerkers kunnen zo ook verder wat voeling blijven houden met hun Arteveldehogeschool.
Op 18 oktober 2012 vierde ExArte haar eerste lustrum. Op dat moment werd ook de Ex-Arte Academie opgericht: tweemaal per jaar wordt een vormingsactiviteit aangeboden, naast de andere activiteiten.

Het bestuur van Ex-Arte steekt regelmatig de koppen bij elkaar om een en ander voor te bereiden en uit te werken. Het bestuur bestaat uit:

  • Marc Claeys (ondervoorzitter)
  • Walter De Meyere (secretaris)
  • Rita Dhoore
  • Agnes Florus
  • Lieve Hermans (penningmeester)
  • Jeanne Leniere (voorzitter)
  • Wim Reynebeau
  • Renata Savelbergh
  • Rita Tack
  • Rita Vandenberghe

De start van onze vereniging werd gegeven op 26 juni 2007. Sindsdien werden al heel wat zeer geslaagde en druk bijgewoonde samenkomsten georganiseerd. Voor een overzicht van de activiteiten die reeds plaatsvonden, zie onder “Terugblik”. Op 25 oktober 2012 is Ex-Arte een vzw geworden.

De eerstvolgende activiteit(en) ontdek je in de activiteitenkalender.

Krijg jij geen uitnodiging voor deze activiteiten? Dan mochten wij je misschien nog niet inschrijven als lid.

Lid worden van Ex-Arte

Nieuwsjaarswensen, bijzondere uitnodigingen, extra-mededelingen die alle ex-medewerkers van de Arteveldehogeschool best weten worden per mail of post gestuurd naar alle adressen van ex-medewerkers waarover we beschikken.

De uitnodigingen naar de activiteiten worden echter alleen verstuurd naar ex-medewerkers die effectief toegetreden zijn tot de vereniging. Je wordt lid van Ex-Arte vzw na het betalen van een jaarlijkse bijdrage van tien euro (€ 10). Het is een kleine bijdrage voor administratieve kosten, ook nodig voor een vlotte werking en af en toe kan Ex-Arte op een activiteit iets aanbieden aan de leden. Het lidmaatschap betreft telkens een kalenderjaar. Aan het lidmaatschap is een lidkaart verbonden.

De activiteiten zullen ook verder aangekondigd worden op deze website. Een ex-medewerker die geen lid is van de vereniging zal steeds via de website kunnen vernemen wat er op de agenda staat en kunnen inschrijven voor een activiteit. Hij/zij zal zich echter zelf via de site moeten informeren. Ex-medewerkers kunnen zich op elk moment melden als lid via het te downloaden formulier en via overschrijving van het lidgeld. 

Word je graag lid van de Vereniging van ex-medewerkers van de Arteveldehogeschool (Ex-Arte)? Contacteer dan tackrita@skynet.be

De storting van 10,- euro uitsluitend op onderstaand nummer:

IBAN  BE72 7370 3873 9116
BIC KREDBEBB
van:  EXARTE
         9000 Gent

De nieuwe lidkaarten worden door de Arteveldehogeschool verder aangemaakt en dan worden ze per post bezorgd aan de leden die ze nog niet hebben. Je zal begrijpen dat het aanmaken van de lidkaarten niet continu maar een paar maal per jaar zal gebeuren, gebundeld voor zoveel mogelijk leden samen.

Noteer a.u.b. in de mededeling van de overschrijving je naam en voornaam + “lid Ex-Arte 2017”.

Je weet dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk oud-collega’s lid worden van onze vereniging. Ken je oud-collega’s die nog geen lid zijn van Ex-Arte? Spreek hen aan, vertel hen over onze vereniging en onze activiteiten, nodig hen uit om lid te worden. Onze ontmoetingen en activiteiten kunnen er alleen maar aangenamer door worden.

Met hartelijke groeten, namens het bestuur,
Jeanne Leniere, voorzitter ExArte vzw

Activiteitenkalender

ExArte, de vereniging van ex-medewerkers van de Arteveldehogeschool, richt jaarlijks voor haar leden een viertal samenkomsten in; twee van deze activiteiten zijn vormingsmiddagen. Het vormingsaanbod betreft thema’s met groot maatschappelijk belang en wil ook actueel zijn. Sommige onderwerpen sluiten aan bij het vormingsaanbod en expertise van de Arteveldehogeschool. De vormingsmiddagen stellen wij ook graag gratis open voor medewerkers van de Arteveldehogeschool.

Een overzicht van onze activiteiten vind je in de activiteitenkalender.

Terugblik

Een terugblik op de voorbije activiteiten vind je hier.