Facts & Figures

Maak kennis met Arteveldehogeschool via deze geanimeerde infografiek. Aan Arteveldehogeschool streven we naar ten minste 33% mobiele studenten.

Ontdek hier hoever we staan. 

Via de Engelstalige uitwisselingsprogramma's ontvangt Arteveldehogeschool jaarlijks heel wat  uitwisselingsstudenten van internationale partners. Ontdek tenslotte ook onze cijfers voor inkomende/uitgaande stafmobiliteit.