Internationaal netwerk

Goede internationale relaties zijn de hoeksteen van internationalisering. Partners in het internationale netwerk kunnen onderzoeksinstellingen, hoger onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties en bedrijven zijn. De hogeschool en haar opleidingen maken bewuste keuzes om dat netwerk te onderhouden.

Hoger onderwijsinstellingen in het buitenland spelen een belangrijke rol. Samen werken ze aan het opleiden van hun studenten in deze internationale context. Daarnaast is Arteveldehogeschool lid van verschillende internationale netwerken.

Arteveldebreed investeert de hogeschool in de uitbouw van partnerschappen met niet-Europese hoger onderwijsinstellingen en stagepartners.  Als koploper in het aantal Erasmusmobiliteiten kijkt de hogeschool verder dan de gekende Europese mobiliteitsprogramma’s en creëert zij ook mondiaal een kwaliteitsvol aanbod.  

Het netwerk omvat momenteel 89 landen. Binnen dit netwerk zijn er vijf landen, de strategische allianties: China, Canada, Ecuador, Vietnam en Zuid-Afrika waar het netwerk wordt beheerd en uitgebouwd door een strategisch agent.

Collaborative Online International Learning

Arteveldehogeschool biedt momenteel reeds bij twee bacheloropleidingen Collaborative Online Internationale Learning of C.O.I.L. aan. Dat is een pedagogische methode waarbij een Belgische docent zich verbindt met een docent uit het buitenland. De docenten formuleren samen een aantal leerdoelen waarop studenten uit beide landen samenwerken. Op het einde van het project wisselen de studenten onderling hun ervaringen met de werkwijze met elkaar uit.

Het doel van dit project is dat studenten ook online aan hun interculturele competenties kunnen werken. Op die manier ontdekken ze niet enkel andere manieren van denken, maar leren ze ook werken in een andere taal en met studenten van een andere cultuur. In coronatijden waar mobiliteit heel wat minder evident is, is deze vorm van internationalisering zonder dat studenten hoeven te reizen dan ook extra belangrijk.