Studenten en medewerkers als wereldburgers

Arteveldehogeschool wil zowel studenten als medewerkers stimuleren tot wereldburgerschap.  

Bekijk hieronder student en docent aan het woord:

Internationalisering

Voor studenten

Het onderwijsconcept (2015) van Arteveldehogeschool beschrijft drie doelen die we met ons onderwijs beogen bij studenten: de professionele ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling tot wereldburger. Dit wereldburgerschap willen we bereiken bij alle studenten:  “ 33% mobile students en 100% mobile minds.”

Het ontwikkelen van mobiele geesten, wereldburgers, die diverse standpunten/gezichtshoeken kunnen innemen om de complexe maatschappelijke uitdagingen in respect voor de medemens en de planeet te kunnen oplossen realiseren we op verschillende manier door:

  • het implementeren van het leerresultaat "wereldburgerschap" in alle curricula
  • het hanteren van de leidraad interculturele competenties (ICOMS) bij het formuleren van leerdoelen
  • het ontwikkelen van een leerlijn internationale en interculturele competenties in elke opleiding
  • het inbouwen van 'mobility windows' die de student toelaten een gedeelte van zijn traject aan een partnerinstelling uit het internationale Artveldenetwerk af te leggen
  • het realiseren van 'international classrooms' via Engelstalige Bachelor opleidingen en internationale uitwisselingsprogramma's waar studenten zich dagdagelijks in een interculturele leeromgeving begeven

Raadpleeg de interactieve grafiek voor fact&figures rond inkomende en uitgaande studentenmobiliteit.

Voor medewerkers

Alle medewerkers (zowel onderwijzend personeel als technische staf) bouwen mee aan het internationaal netwerk van de hogeschool. Ze versterken de internationale mindset van de organisatie en nemen een voorbeeldrol op naar studenten toe. Als vernieuwingsgerichte organisatie stimuleert Arteveldehogeschool inkomende en uitgaande stafmobiliteit. Zo krijgen ook medewerkers de kans om hun expertise en interculturele competenties in een internationale context te ontwikkelen via lesopdrachten, het bijwonen van een congres, jobshadowing bij een buitenlandse partner.

Raadpleeg de interactieve grafiek voor fact&figures rond inkomende en uitgaande stafmobiliteit.