Visie en beleid

Internationalisering aan Arteveldehogeschool is meer dan mobiliteit. Maar wat betekent het precies?  

Arteveldehogeschool volgt de definitie van Hans de Wit et al. (2015). Hij definieert internationalisering als volgt:

​“The intentional process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions, and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all students and staff, and to make a meaningful contribution to society.”

Internationalisering gaat volgens de Wit dus over een proces waarbij men de internationale dimensie (gerichtheid op verschillende landen), de interculturele dimensie (gerichtheid op  diversiteit en diverse culturen) en de globale dimensie (gerichtheid op het groter geheel, wereldwijd) binnenbrengt in alle geledingen van de hogeschool. Het proces van internationalisering krijgt in onze hogeschool geïntegreerd vorm via leiderschap, structuur, HR beleid, onderwijs, onderzoek, dienstverlening, integrale kwaliteitszorg en door middel van duurzame internationale partnerschappen.

Heel concreet is het een middel om:

  1. de professionele identiteit van studenten en medewerkers te verstevigen
  2. de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren
  3. de kwaliteit van ons onderzoek te versterken
  4. onze maatschappelijke opdracht te faciliteren
  5. onze waarderende organisatie vorm te geven
  6. onze kwaliteitszorg te optimaliseren
  7. onze internationale profilering te intensifiëren

Lees hier de volledige Kadernota Internationalisering aan Arteveldehogeschool. Wil je nog meer weten? Je kan ons bereiken op international@arteveldehs.be