Instellingsreview

De Instellingsreview is een periodieke externe toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de hogeschool. Hierin staan vier onderdelen centraal:

  • de visie van de hogeschool op de kwaliteit van haar onderwijs en het beleid dat daaruit voortvloeit;
  • de implementatie en realisatie van dat beleid met aandacht voor het optimaliseren van de opleidingskwaliteit
  • de evaluatie en monitoring van de beleidsuitvoering en de uitkomsten van dit beleid;
  • het remediëringsvermogen/het verbeterbeleid van de hogeschool om bij te sturen waar nodig en de realisatie van haar beleidsdoelstellingen te verbeteren.   

Het vormgeven en stimuleren van een kwaliteitscultuur is hierin een belangrijk aspect. Ter voorbereiding van deze instellingsreview schreef de hogeschool samen met alle stakeholders een

. Het kader dat door de commissie gebruikt wordt, vind je hier.

In eenzelfde beweging wordt ook de aanpak beoordeeld waarop de hogeschool de kwaliteit van haar opleidingen borgt. Ter voorbereiding hiervan werd de

 geschreven. De beoordeling van de regie van de kwaliteitsborging gebeurt aan de hand van de '' van de NVAO. Deze kwaliteitscode bepaalt de algemene uitgangspunten waaraan deze regie moet beantwoorden. De reviewcommissie zal vanuit de door de instelling ontwikkelde visie op de regie de verwezenlijkingen van de hogeschool bestuderen. Ze zal nagaan welke mogelijkheden de ontwikkelde visie en de verwezenlijkte regie biedt en hoe deze mogelijkheden nog geoptimaliseerd kunnen worden.

De NVAO hanteert voor de Instellingsreview een waarderende aanpak. Dat wil zeggen dat de externe commissie vertrekt van de context, het model en de uitgangspunten van (het onderwijsbeleid van) de hogeschool. Er wordt niet beoordeeld of het gekozen model van de instelling goed is, maar wel of dat model werkt.

Op 11 september 2017 publiceerde de NVAO de rapporten van de instellingsreview. De Arteveldehogeschool kreeg over de hele lijn een gunstig rapport.  Raadpleeg hier het rapport van NVAO.

Meer info over onze opleidingsaudits vind je hier.