Regie

Onze visie op de ‘regie van het borgen van de kwaliteit van opleidingen en diensten’ past in de visie van de hogeschool op kwaliteitszorg. De regie is opgebouwd vanuit twee bewegingen (een verticale en een horizontale beweging) en vanuit twee cycli (een jaarlijkse en een zesjaarlijkse cyclus). De hogeschool verzekert in haar systematiek, net zoals in haar intern kwaliteitszorgsysteem, een integrale aanpak.

Bij de verticale beweging stelt de opleiding zich grondig voor in al haar beleidsaspecten aan een auditcommissie. Met de horizontale beweging wordt jaarlijks een bepaald thema transversaal doorheen alle opleidingen en diensten in kaart gebracht. Daarnaast wordt een periodieke zesjaarlijkse cyclus voor de opleidingen geschraagd door een jaarlijkse cyclus in iedere opleiding en dienst. Steeds wordt een spiegel voorgehouden op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitswerking. De verticale beweging bevat het uitvoeren van opleidingsaudits in een zesjaarlijkse cyclus.

De jaarlijkse cyclus daarentegen betreft het uitvoeren van managementreviews in alle opleidingen en diensten. Deze managementreviews, geschreven door de leidinggevenden van een bepaalde cluster van opleidingen of diensten, worden voorgelegd en besproken met de algemeen directeur en het bestuur. Deze managementreviews bevatten de beschrijving van de werkzaamheden van het voorbije jaar en de specifieke uitdagingen voor de toekomst. Het opzet is vooral ondersteunend en wordt nadien in de Artevelderaad besproken.

Daarnaast is er ook geopteerd om vanuit een horizontale benadering thematische audits te organiseren, waarbij alle opleidingen en betrokken diensten op een bepaald aspect door een commissie worden geëvalueerd. Daardoor krijgt elke opleiding en dienst niet alleen feedback door een externe commissie op haar aanpak over dit thema, maar kan ze zich ook benchmarken met de andere opleidingen en diensten van de hogeschool op dat vlak. Hierdoor is de leercurve groter. Deze thematische audits gebeuren in opdracht van de algemene directie en in samenspraak met de betrokkenen van het specifieke thema.

De volledige beschrijving van de regie vindt u hier.