Thematische audits

Visie en aanpak

Naast de verticale opleidingsaudits organiseert de hogeschool ook kwaliteitsaudits die thematisch zijn en veeleer een horizontale benadering inhouden.

Deze audits worden op vraag van de algemene directie uitgevoerd met als bedoeling om in te schatten of  

  • een welbepaalde (onderwijs)beleidslijn (vb. ondernemerschap of praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de opleiding) voldoende geïmplementeerd is
  • voor een bepaald thema (vb. internationalisering in het curriculum) een voldoende kwaliteitsniveau wordt bereikt doorheen de hele hogeschool. 

Deze thematische audits gebeuren jaarlijks en over alle opleidingen. De auditcommissies bevatten zowel interne als externe experten. Een beknopt auditrapport met onderbouwde conclusies wordt opgesteld en aan de algemeen directeur overgemaakt. 

Lees meer over de visie en de aanpak van de thematische audits:

Planning

Onderzoek

Voor de eerste thematische audit werd het onderwerp ‘onderzoek’ gekozen. Deze vond plaats op 5, 6 en 7 september 2016. De scope betreft uitsluitend de professionele bacheloropleidingen en de Onderzoeks- en Dienstverleningscentra (ODC’s). De gespreksgroepen zijn multidisciplinair samengesteld.

Lees hier het auditrapport.

Internationalisering

In academiejaar 2016-2017 was er de thematische audit ‘internationalisering’ op 24, 25 en 26 april 2017.

Lees hier het auditrapport.