Onderwijsinnovatieprojecten

De Arteveldehogeschool wil motiverend en kwaliteitsvol onderwijs bieden dat studenten vormt tot nieuwsgierige en ondernemende jonge professionals. Om die uitdaging waar te maken moet je als hogeschool constant je onderwijs bijsturen en innoveren.

Om dat innovatieproces een stevige boost te geven, investeren de hogeschool. Twintig designteams gaan aan de slag om jaarlijks 20 concrete innovatieprojecten uit te werken. Ze worden gestuurd door zes innovatiecoaches. Na afloop kunnen andere opleidingen binnen de hogeschool de inzichten en technieken die daaruit voortvloeien implementeren in hun eigen onderwijs. 

De designteams werken rond vier thema’s:

  • Blended learning: de optimale mix van contactonderwijs, afstandonderwijs, werkplekleren, zelfstudie
  • De wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek: hoe vertaal je de nieuwste inzichten van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs en leer je studenten onderzoeksvaardigheden aan?
  • Learning by developing: studenten, hogeschool en werkveld laten samenwerken om complexe (maatschappelijke) problemen op te lossen.
  • Internationalisering van de opleiding: hoe kan je studenten een internationale ervaring bieden met een maximum aan leermogelijkheden, van buitenlandse stage tot internationalisation @ home? Hoe vorm je een opleiding om tot een internationale opleiding?

Voorbeelden

 Enkele concrete projecten waarvan de resultaten nu reeds geïmplementeerd worden:

  • Opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement: het opleidingsonderdeel Français des affaires wordt omgezet naar een flipped classroom-model met digitale leerpaden, gebaseerd op learning analytics zodat leren nog meer op maat kan gebeuren (PDF iconmeer info op deze poster);
  • Opleiding Bachelor in het sociaal werk: project rond reflexief leren of hoe je studenten nog beter de transfer kan laten maken tussen theorie en praktijk (PDF iconmeer info op deze poster);
  • Opleiding Bachelor in het lager onderwijs: onderzoek naar hoe we toekomstige onderwijzers nog sterker kunnen maken in het omgaan met diversiteit in hun klas door internationalisation @ home activiteiten (buitenlandse sprekers, tutoring bij kansarme kinderen, voorleesprojecten, module wereldburgerschap enz.) op de campus te organiseren (PDF iconmeer info op deze poster).