Ons onderzoeksbeleid

Kwaliteitsvol onderzoek en dienstverlening, gericht op innovatie en professionalisering van de praktijk, zijn ons handelsmerk.

Het beleid voor onderzoek- en dienstverlening binnen de Arteveldehogeschool is gebundeld in 5 onderzoeks- en ontwikkelingscentra (OOC's):

  1. Onderwijs
  2. Business & management
  3. Gezondheid & zorg
  4. Mens & samenleving
  5. Communicatie, media & design

In de Arteveldehogeschool worden jaarlijks middelen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) ingezet ter ondersteuning van haar speerpuntenbeleid. Elk jaar werken onderzoekers, studenten en externe partners samen in PWO-projecten rond actuele thema’s en ontwikkelen ze toepassingen voor de praktijk.

De Arteveldehogeschool trekt ook extern middelen aan om samen met stakeholders, overheden en derden – o.a. in nationale en internationale consortia en netwerken – aan projecten te werken.

Valorisatie is essentieel in ons praktijkgericht onderzoek. De resultaten en expertise opgedaan tijdens praktijkgericht onderzoek worden daarom zoveel mogelijk ingezet voor werkvelden en samenleving door activiteiten van vorming, bijscholing, consultancy, coaching & begeleiding en vervolgonderzoek op vraag en maat van externe partners. Kwaliteitsvol onderzoek en dienstverlening, gericht op innovatie en professionalisering van de praktijk, zijn ons handelsmerk.

Als deel van onze maatschappelijke opdracht brengen we onderzoek en wetenschap bij het brede publiek. Met de vele activiteiten wetenschapscommunicatie bereiken we zowel kinderen, jongeren als volwassenen en laten hen proeven van wetenschap en techniek.

Raadpleeg de onderzoeks- en dienstverleningsprojecten van de Arteveldehogeschool.