Visie en beleid duurzaamheid

De Arteveldehogeschool draagt bij aan een duurzame samenleving.

Een duurzame hogeschool leidt studenten op die weten wat duurzame ontwikkeling inhoudt en die de principes ervan kunnen toepassen in hun later werk en leven.

De Arteveldehogeschool zet niet alleen in op duurzaamheid in haar onderwijsprogramma’s, maar gaat als organisatie duurzaam om met energie, grondstoffen, mobiliteit en vooral mensen.

Ook in onderzoek dragen we meer dan een steentje bij aan een wereld waar ecologie, sociale rechtvaardigheid en economische haalbaarheid in harmonie zijn.

Lees hier de verhalen van onze medewerkers en studenten