Engagement

Geëngageerde studenten die met beide voeten midden de maatschappij staan, daar gaat Arteveldehogeschool voor. Het actieterrein van onze studenten is even breed als ons opleidingsaanbod. Concreet? Hieronder een greep uit het maatschappelijk engagement van onze studenten.

Wat hebben de projecten gemeen?

Ze leveren stuk voor stuk win-winsituaties op: de studenten komen diepgaand in contact met het werkveld én de maatschappij vaart er wel bij.

En wat met alle partners waarmee we hiervoor samenwerken? Voor hen betekenen onze studenten een onuitputtelijke bron van frisse input. 'Service learning' zoals dat in de boekjes heet.

Iets voor jou?

Ben je geïnspreerd door deze voorbeelden van maatschappelijk engagement? Werk je bij een organisatie die onze gedreven studenten zinvol kan inzetten?

Laat het ons weten: wat kunnen we voor jou doen?


Projecten 

Maatschappelijk engagement bij studenten, wat betekent dat concreet? Hieronder een - niet-exhaustief - overzicht van projecten waarbinnen studenten van Arteveldehogeschool hun engagement tonen.

Special Olympics: gehoor- en andere screening

Jaarlijks nemen studenten Audiologie deel aan het Healthy Hearing-programma. Ze screenen tijdens Special Olympics-wedstrijden in binnen en buitenland het gehoor van atleten met een verstandelijke beperking. Naast het gehoor worden de atleten binnen het Healthy Athletes-programma nog zes andere gezondheidsdomeinen gescreend. Ook studenten Podologie stapten ondertussen in het project. Zij onderzoeken de voeten van de atleten en ze doen ganganalyse.

Drijvende kracht achter dit project is Melina Willems, docent audiologie, al meer dan tien jaar actief voor Special Olympics én Global Clinical Advisor voor het Healthy Hearing programma wereldwijd.

Kinderen leren onderzoeken en ontdekken

Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij kinderen? Door ze te laten doen en ontdekken! Studenten uit de drie lerarenopleidingen engageren zich verschillende projecten rond dit thema:

Kinderuniversiteit: eerst volgen kinderen les in een auditorium, daarna steken ze zelf de handen uit de mouwen tijdens workshops - telkens op zondag - een initiatief van de AUGent - www.kinderuniversiteit.be

Wetenschapsfestival: jaarlijkse dag met workshops, rondleidingen enzovoort rond wetenschap - telkens op zondag - een initiatief van alle Gentse instellingen hoger onderwijs - www.waarofnietwaar.be

Kinderlabo: twee weken vakantiewerking in augustus rond onderzoekend en ontdekkend leren - projecten.arteveldehogeschool.be/kinderlabo

Wetenschapsacademie: experimenteren rond wetenschap en techniek - in 2016 tijdens de krokusvakantie - een initiatief van Arteveldehogeschool, HoGent en Howest - www.wetenschapsacademie.be

Voor elk van bovenstaande initaiatieven werken we samen met vzw Jong om ook kansarme kinderen te bereiken. Zij krijgen voorrang bij de inschrijvingen en/of hoeven het inschrijvingsgeld niet te betalen.

Meer info via Eline Comer, verantwoordelijke wetenschapscommunicatie

Op date met een inburgeraar

Studenten van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs vormen duo’s met inburgeraars. Ze hebben acht “dates”: samen naar de markt of een stadswandeling, het kan allemaal. De studenten stappen hiervoor in een bestaand project van de stad Gent (www.ingent.be). Dit is een van de initiatieven binnen het opleidingsonderdeel ‘urban education’. Andere zijn: deelnemen aan informele gesprekken met anderstaligen in het Huis van het Nederlands (Conversatietafels), inoefenen van functionele mondelinge vaardigheden in een CVO of een OKAN-klas (anderstalige nieuwkomers), of voorlezen bij OKAN-kinderen of bij andersvalide leerlingen (BuSo).

Meer info via An Van Uytvanck.

Stage in een vluchtelingenkamp in Nepal

Het maatschappelijk engagement van onze studenten stopt uiteraard niet aan onze landsgrenzen. Jaarlijks lopen studenten zowat over heel de wereld stage. In Nepal bijvoorbeeld geven studenten van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs les in een Tibetaans vluchtelingenkamp.

Tijdens de aardbevingen in Nepal in het voorjaar van 2015 liepen er 17 studenten van Arteveldehogeschool uit verschillende opleidingen stage in het getroffen land. Ze hielpen bij de heropbouw terwijl er op het thuisfront allerhande inzamelingsacties op poten gezet werden. Je leest er alles over in blad., de krant van Arteveldehogeschool.

Meer info Lut De Jaegher.

Print en digitale branding van een sociale vzw

Dat maatschappelijk engagement bij studenten niet beperkt is tot de lerarenopleidingen, Sociaal Werk en de opleidingen gezondheidszorg, illustreert dit voorbeeld uit de Bachelor Grafische en Digitale Media. Alle laatstejaarsstudenten uit de afstudeerrichting Crossmedia-ontwerp ontwikkelen een volledige huisstijl voor een vzw met een sociale doelstelling die weinig of geen financiële middelen heeft. Het gaat zowel over branding voor print als elektronische media. Dankzij deze branding kunnen de vzw's een bredere bekendheid verwerven en meer professionaliteit uitstralen. De studenten begeleiden de vzw's van briefing tot het finaliseren van een huisstijlhandboek. En jawel, dat doen ze gratis.

Meer info via Jeroen Braeckman.

Playing for Success: kinderen weer motiveren in een sportstadion

Playing for Success is een grensverleggend project waarbij studenten uit onze opleiding tot leraar secundair onderwijs aan de slag gaan met leerlingen van 9 tot 14 jaar die “uit de boot” van het onderwijs dreigen te vallen door weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, onvoldoende motivatie, moeilijke thuissituatie enzovoort. Playing for Success geeft deze leerlingen weer goesting om te leren door met hen te werken op een uitdagende en inspirerende plek buiten de school: het sportstadion. Partners in dit project zijn onder andere voetbalclubs KAA Gent en Sporting Lokeren en basketbalclub Okapi Aalstar. 

Meer info via Lut De Jaegher.

Tutoring van kinderen uit kansarme of kwetsbare gezinnen

Binnen tutoringprojecten ondersteunen de studenten uit onze lerarenopleidingen kinderen en leerlingen uit kansarme of kwetsbare gezinnen. Het gaat vooral om kinderen en jongeren met een verhoogd risico op problematische schoolloopbanen die behoefte hebben aan rolmodellen.
Studenten van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs gaan voorlezen in een anderstalig of kansarm gezin. Studenten leraar secundair onderwijs doen huiswerkbegeleiding en hebben vaak een bemiddelende rol tussen kansarme gezinnen en hun scholen. Ook studenten uit de opleidingen Logopedie en Sociaal werk zijn binnen de tutoringprojecten actief.

Het belang van het engagement van studenten uit de lerarenopleidingen werd in september 2015 verankerd door de ondertekening van de platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’ door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Johan Veeckman, VLHORA-voorzitter en algemeen directeur van de Arteveldehogeschool.

Evenementen toegankelijk maken voor mensen met beperkingen

Nog zo'n opleiding die je niet meteen linkt met 'maatschappelijk engagement': Officemanagement. Een paar voorbeelden uit de afstudeerrichting Event- en Projectmanagement die bewijzen dat dat compleet onterecht is: studenten die als bachelorproef een socialemediastrategie uitwerken rond duurzame mijnbouw in het zuiden, een praktijkproject rond fundraising voor een vzw die huisjes in Togo van licht wil voorzien, en de samenwerking met Intro, een vzw die festivals, (sport)manifestaties en beurzen toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.

Andere projecten

De projecten hierboven zijn slechts een greep uit de vele maatschappelijke engagementen die onze studenten tijdens hun opleiding opnemen. Dit doen ze bijvoorbeeld ook:

  • Krachtige leeromgeving voor wereldoriëntatie - Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
  • Taalontwikkelend materiaal ontwikkelen voor een basisschool - Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
  • Onderwijsstimuli voor doortrekkende kinderen - Educatieve Bachelor Lager Onderwijs en Kleuteronderwijs
  • Voetscreenings oa. bij kansarme Gentenaars, vluchtelingen (Fedasil) ... - Bachelor Podologie
  • Techniekacademie - Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
  • Kinderkoor leiden - Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
  • Schoolprojecten begeleiden in de Vlaamse Opera - Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs
  • Vrijwilligerswerk bij organisaties die werken met kansarmen - Bachelor Verpleegkunde
  • ...