Missie

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een stimulerende omgeving samenwerken. De studenten en medewerkers ontwikkelen hun talenten tot competenties in een toekomstgerichte en internationaal georiënteerde hogeschool.

De hogeschool leidt professionals op die door creativiteit, innoverend denken en ondernemingszin in staat zijn grenzen te verleggen. Arteveldehogeschool streeft excellentie en duurzaamheid na, en wordt hierin gedragen door haar medewerkers. Arteveldehogeschool neemt haar maatschappelijk engagement op, geïnspireerd vanuit het christelijk waardenkader.

In een veranderende maatschappij zullen sociale vaardigheden, ondernemingszin en flexibiliteit van essentieel belang zijn. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze medewerkers en studenten. We spelen daarbij in op de noden van het werkveld en de maatschappij. We geven studenten en medewerkers de ruimte om elke dag opnieuw de makers van de wereld van morgen te worden.