Artevelde Foundation for International Co-operation (ARTEFIC)

Waarom ARTEFIC?

ARTEFIC is opgericht op vraag van afscheidnemend algemeen directeur Johan Veeckman bij zijn pensionering. Wie wenst kan, op expliciete vraag van dhr. Veeckman, in de plaats van een persoonlijk geschenk aan te bieden, een bijdrage storten aan de gloednieuwe Artevelde Foundation for International Co-operation (ARTEFIC).

ARTEFIC geeft mensen uit het Zuiden de kans om hun expertise en ervaring met ons te komen delen in het kader van een leerstoel, een congres, een korte opleiding....aan de Arteveldehogeschool.

Daarmee past de Foundation volledig binnen één van de doelstellingen van het onderwijsconcept van de Arteveldehogeschool: de ontwikkeling tot wereldburger. Het sluit ook aan bij onze visie als organisatie, waarin engagement een belangrijke plaats inneemt.

Hoe werkt het?

ARTEFIC vergoedt de reiskosten van mensen uit ontwikkelingslanden die willen deelnemen aan een themaweek, een specifiek opleidingsonderdeel, een congres, een residentiële week… aan de Arteveldehogeschool, maar hiertoe zelf de middelen niet hebben.

Doel is dat de tussenkomst van ARTEFIC het verschil maakt: zonder het fonds zou de aanvrager niet kunnen deelnemen.

Het uitgangspunt is wederkerigheid: het delen van expertise en ervaring door de deelnemer komt zowel de partner uit het land in ontwikkeling  als de Arteveldehogeschool ten goede.  

Aanvragen kunnen worden ingediend door onze opleidingen. Ze worden beoordeeld door een commissie; dossiers kunnen het hele jaar worden ingediend. We hopen veel internationale expertise te mogen delen tijdens leerstoelen, vormingsweken ...

Fonds

Startschot van de fondsenverzameling zijn de giften ter gelegenheid van de pensionering van algemeen directeur Johan Veeckman. In de toekomst zal het fonds verder werken via fondsenwerving door de Arteveldehogeschool.

Bij elke gift voegt de Arteveldehogeschool uit eigen middelen hetzelfde bedrag toe.

Resultaten

We brengen geregeld verslag uit over de gerealiseerde acties.

Uw gift?

Bijdragen aan het fonds kan door een storting op rekeningnummer BE65 7310 4305 1096 , met als mededeling ARTEFIC. U ontvangt een fiscaal attest vanaf een gift van 40 euro per jaar. Vergeet niet uw adresgegevens op te geven zodat wij  u een attest kunnen toesturen.

Wat betekent dit concreet voor ons project ? Een gift van 40 euro kost u na fiscale aftrek ongeveer 25 euro. En daarvoor komt er - na de verdubbeling door de hogeschool - 80 euro in het fonds. Uw gift maakt dus echt het verschil!

ARTEFIC
ARTEFIC geeft mensen uit het Zuiden de kans om hun expertise en ervaring met ons te komen delen in het kader van een leerstoel, een congres, een korte opleiding en meer.