Activiteitenkalender

Dinsdag 29 mei 2018 

Bezoek aan het gerenommeerde expertise- en dienstverleningscentrum inzake gehoor, taal, spraak, stem, communicatie, autisme,... in de Sint-Lievenspoortstraat.

 

Beste ex-collega,

Zoals je het van ons gewoon bent bieden we je graag vrij exclusieve bezoeken en activiteiten aan. Ook deze keer willen we je uitnodigen voor een bijzondere namiddag en dit op dinsdag 29 mei 2018. We brengen dan een bezoek aan het gerenommeerde expertise- en dienstverleningscentrum inzake gehoor, taal, spraak, stem, communicatie, autisme… in de Sint-Lievenspoortstraat.

Reeds in 1820 werd door kanunnik Petrus Triest het Koninklijk Instituut (opvoeding en onderwijs) voor dove en spraakgebrekkige meisjes opgericht in de Molenaarsstraat, als eerste in Vlaanderen. Toen dit instituut in 1958 verhuisde naar de Sint-Lievenspoortstraat werd de grondslag gelegd voor het huidige netwerk van 5 organisaties, die de krachten bundelen om het welzijn en de kracht van kwetsbare mensen met een communicatieve beperking te bevorderen. 
Sint-Lievenspoort bestaat uit:

In Sint-Lievenspoort werken meer dan 400 medewerkers met een gevarieerde en gespecialiseerde deskundigheid. Zij ondersteunen op vraag en zijn actief op het gebied van onderzoek, therapie, begeleiding, opvang en verblijf, onderwijs en hulpmiddelen. Sint-Lievenspoort heeft naam en faam als expertise- en dienstverleningscentrum, in binnen- en buitenland

Tot 2008 waren ook de opleidingen gezondheidszorg van de Arteveldehogeschool gehuisvest op de site. Van daar verhuisden ze naar de campus Kantienberg. Ondertussen werd het oude hoofdgebouw van de hogeschool ingrijpend en prachtig gerenoveerd door de school voor buitengewoon onderwijs. Het werd een prachtig project waar moderne functionaliteit verzoend werd met de stijlkenmerken van het vroegere gebouw. Vele ExArte-leden die er voorheen doceerden, zullen blij verrast hun ‘oude stek’ in een nieuw kleedje kunnen bewonderen.

Het team van Sint-Lievenspoort ontvangt ons op 29 mei en brengt een boeiende uiteenzetting over de dienstverlening aan personen met een auditieve beperking, anno 2018. Na een kop koffie worden we  rondgeleid in de geslaagde vernieuwbouw. Een niet te missen ExArte-activiteit!!!

Programma

13.30 uur onthaal: Sint-Lievenspoortstraat 129, in: De Vliering, met koffie 
14.00 uur welkom en toelichting bij het programma door Lode Verté, algemeen directeur 
14.15 uur

de dienstverlening aan personen met een auditieve beperking, anno 2018

  • behandeling en onderzoek (Claire Tollenaere/Alexandra De Kegel)
  • hulpmiddelen (Annie Van Gansberghe)
  • onderwijsaspecten (Hilde Van Tricht)
  • begeleiding, opvang en verblijf (Trui Van Huylenbrouck/Tine Goethals)
  • tweetaligheid (Inès Van de Weyer/Martine Nuyttens)
  • maatschappelijke ontwikkelingen (Lode Verté)
15.45 uur

pauze met koffie

16.15 uur

geleid bezoek aan het gerenoveerde schoolgebouw (Bie Ransschaert)

17.00 uur eindeInschrijven
We verwachten uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 jouw inschrijving én betaling (€5,- p.p.).  Partners zijn welkom. Voor het Inschrijvingsformulier: klik hier.

Bereikbaarheid
Parking: er is geen parking voor bezoekers. Parkings in de nabijheid: de ondergrondse parking aan het Zuid en de parking Zebrastraat: deze ondergrondse parking heeft (slechts) 98 parkeerplaatsen en is bereikbaar via de Gustaaf Callierlaan.
Openbaar vervoer: tram 2 en bus 9.

 

Tot op 29 mei in de Sint-Lievenspoortstraat.
Het bestuur van ExArte vzw, met hartelijke groeten,
Marc Claeys, Walter De Meyere, Rita Dhoore, Agnes Florus, Jeanne Leniere, Wim Reynebeau, Renata Savelbergh, Rita Tack en Rita Vandenberghe

Noteer nu reeds de volgende activiteiten:

20 september 2018: daguitstap naar Boom: bezoek aan de werf New Belgica, middagmaal in het Steencayken en bezoek aan het EMABB, het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen.

De theatervoorstelling op 13 december 2018 is in kannen en kruiken: “De Catilinarische redevoeringen” van Cicero, opgevoerd door Guido Vanderauwera.

We bereiden nu de activiteiten 2019 voor !