Terugblik

10 maart 2020

Wandelen in de voetsporen van Daens

 

 

 

Voor foto's van de Daenswandeling: klik hier
Voor foto's van Utopia: klik hier

 

12 december 2019

Bomans stand up Tragedy door Erik Van Herreweghe 

Voor meer foto's van de voorstelling klik op Bomans

 

 

 

 

 

 

11 september 2019
Bezoek aan de gloednieuwe Arteveldesportcampus Watersportlaan en
optreden van dansgroep Miroir d'Eux met hun productie T'es Moins 

 

 

 

 

 

Voor meer foto's klik op:
- Bezoek aan Arteveldesportcampus
- Opteden van Miroir d'Eux o.l.v. Pol Coussement, artistiek directeur van 'Passerelle' 
 

21 mei 2019

Kennismaking met het getransformeerde stadsdeel De Waalse Krook

Voor foto's  DE KROOK, klik op:
 1.De omgeving
 2. Het gebouw aan de 'krook' in de Schelde
 3. De nieuwe bibliotheek

 

 

 

 

 

12 maart 2019 

Geleid bezoek aan de barokkerk Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters  te Gent.

 

Voor foto's deel 1: Bezoek aan de kerk ol.v. gids Albert De Graeve, klik hier
Voor foto's deel 2: Harpen en harprecital door harpist Jacques Vandevelde, klik hier

 

 

Donderdag 13 december 2018

"De Catilinarische Redevoeringen" van de Romeinse redenaar en schrijver Cicero,
door acteur Guio Vanderauwera

In theater Tinnenpot

Bekijk  hier meer foto's.

 

 

 

 

 

 

Donderdag 20 september 2018

Daguitstap naar Boom: bezoek aan de werf New Belgica, middagmaal in het Steencayken en bezoek aan het EMABB, het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen

Foto's deel1: de Belgicawerf
Foto's deel 2: 't Steencaycken  
Foto's deel 3 : het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB)

 

 

 

 

 

Dinsdag 29 mei 2018 

Bezoek aan het gerenommeerde expertise- en dienstverleningscentrum inzake gehoor, taal, spraak, stem, communicatie, autisme,... in de Sint-Lievenspoortstraat.

Voor meer foto's klik op:
- Bezoek aan SLP Deel 1
Bezoek aan SL Deel 2 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 maart 2018

Bouwen aan een onderzoekcultuur:
de hogeschool innoveert en inspireert.

Uiteenzetting door dr. Kris Thienpont.

Voor meer foto's: klik op Bouwen aan een onderzoekcultuur

 

 

 

 

Dinsdag 12 december 2017

"IJzer", monoloog door Wim Claeys


Voor meer foto's: klik op Monoloog "IJzer" en op Kaasbuffet na de monoloog

 

 

 

 

 

 

Donderdag 21 september 2017

Bezoek aan Quatre Mains 

Voor meer foto's klik op : 
1. Ontvangst  
2. Lezingen
3. Concert
4. Receptie
5. Bezoek aan atelier vioolbouwer Luc Deneys

 

 

 

 

Dinsdag 16 mei 2017

Bezoek aan Het Zwin 

Voor meer foto's klik op :
- Zwinvlakte
- ExArte op bezoek 
- Expo onthaalcentrum

 

 

 

 

Donderdag 12 januari 2017 - Campus Hoogpoort

Afscheidsviering algemeen directeur Johan Veeckman
welkom algemeen directeur Tomas Legrand

Voor foto's van deel 1 van de viering, klik op 'Interview'
Voor foto's  van deel 2 van de viering, klik op 'Receptie'

 

 

 

 

15 december 2016 

"Waarom Vincent?" monoloog door Peter Marichael

Voor meer foto's klik op "PPP Waarom Vincent door Peter Marichael" en
op "PPP Kaas- en wijnbuffet december 2016
 

 

 

 

 

Dinsdag 13 september 2016

Geleid bezoek aan de Muide in Gent

Voor meer foto's klik op de Muide deel 1deel 2 ,  deel 3


Dinsdag 31 mei 2016 

Bezoek aan de Joodse wijk in Antwerpen

Klik op  Powerpointpresentatie 1 voor de fotoreeks 'Naar de Joodse wijk'

Klik op Powerpointpresentatie 2 voor de fotoreeks 'In de synagoge' 

Klik op Powerpointpresentatie 3 voor de fotoreeks 'Bij Hoffy's' 


Donderdag 10 maart 2016 - 14.00 uur

Dementie: een persoonlijke en maatschappelijke uitdaging.

Voordracht door Christian Verelst, coördinator bij het expertisecentrum dementie Paradox in Gent. 

Bekijk de foto's hier 


Dinsdag 8 december 2015

De klassieke erfenis in de actuele kunst en architectuur.

Lezing door Felix Claus.

Voor meer foto's klik op deze powerpointpresentatie


Donderdag 15 oktober 2015

Het Lam Gods

Uiteenzetting door prof. Peter Schmidt "Het Lam Gods: een altaarstuk" en begeleid bezoek aan het restauratieatelier van het Lam Gods.

Voor meer foto's klik op deze powerpointpresentatie


Donderdag 30 april 2015

De kosmos 13,7 miljard jaar geleden en... vandaag.

Bekijk hier de foto's 


12 februari 2015

Bezoek aan opleidingen Podologie en Audiologie 

Locatie: campus Kantienberg 

Bekijk hier de foto's 


16 december 2014

Jo Decaluwe met "Typen van Cyriel Buysse"

Bekijk hier de foto's 


18 september 2014

Bezoek aan Campo Santo

Bekijk hier de foto's 


29 april 2014

Bezoek aan de mediacampus

Klik hier voor meer foto's 


27 februari 2014

Vormingsmiddag

Al vlug is deze namiddag gebleken dat ‘adoptie’ een ingewikkeld gegeven is  waarvan ik me voordien niet bewust was.

Directeur Marc Paquet  verwelkomde de deelnemers en panelleden voor een maatschappelijk debat dat gevoerd werd op de campus Sociaal Werk.

Ariane Vandenberghe is Vlaams adoptieambtenaar en probeerde op korte tijd een beeld te schetsen van de adoptie in Vlaanderen, maar ook interlandelijk.  Zij gaf een algemene maar ook een juridische omkadering . “Adoptie is een kracht, maar ook complex”.  Zij probeerde op een genuanceerde manier de vele facetten van Adoptie te beschrijven, wat we in de media niet vernemen.

Panel waarin naast Ariane, Lore als adoptie ouder, Kim als geadopteerde en Wivina De Meester als voorzitter van de adoptiedienst ‘Ray of Hope’ een plaats kregen.
Elke uitspraak werd getoetst aan de ervaringsdeskundigen en gaf opnieuw een genuanceerd beeld.
De stilte en de aandacht van de groep deelnemers die ik heb kunnen waarnemen, spraken voor mij boekdelen.

In de vraagstelling zijn enkele elementen aan bod gekomen zoals:

  • kinderen uit de jeugdzorg die jarenlang in instellingen zitten, hebben die mogelijkheid tot adoptie?
  • regelgeving is een absolute noodzaak
  • als adoptieouder dien je de kinderen onvoorwaardelijk te aanvaarden
  • financiële en organisatorische zaken.

Als besluit kan ik alleen maar stellen dat door de beperkte groep het gesprek misschien makkelijker verliep, maar afwezigen hadden mijns inziens ongelijk.

A. Florus (lid van RvB)

Bekijk hier de foto's 


Conference

10 december 2013

"Verstand op nul. Een eigengereide kijk op 40 jaar media, gelardeerd met mathematische hoogstandjes." 

Klik hier voor meer foto's 


Vormingsmiddag

22 oktober 2013

"Hoe Europa ons leven beïnvloedt" - Prof. dr. Hendrik Vos 

Op dinsdag 22 oktober 2013, in de namiddag, nodigde Ex-Arte prof.dr. Hendrik Vos uit voor een vormingsmiddag rond een actueel maatschappelijk thema. Prof. dr. Hendrik Vos (UGent) belichtte vanuit de actualiteit van het moment hoe Europa ons leven beïnvloedt. Politicoloog Prof. Vos, die regelmatig ook in de media duiding en toelichting geeft over politieke thema’s, gaat de hete hangijzers niet uit de weg. Zoals verwacht ontwikkelde hij een interessante kijk op subthema’s als Euroscepticisme, de Europese crisis en andere actuele onderwerpen.

Het werd een schitterend vormingsmoment: een heel boeiende lezing, actueel, flink geïllustreerd en op een uitermate aangename manier gebracht. Bijna 70 ex-medewerkers waren aanwezig, stelden heel veel vragen en waren zeer tevreden. Nadien was er koffie en gebak en kon bijgepraat en nagekaart worden.


Vormingsmiddag

7 mei 2013 

Lezing over Edith Stein door dr. Ilse Kerremans (Campus Kattenberg) 

In deze vormingssessie werd een zeer merkwaardige vrouw voorgesteld: Edith Stein. Dr. Edith Stein, geboren te Breslau (Silezië) op 12 oktober 1891, was een Joodse die zich later bekeerde zich tot het katholicisme. Ze studeerde Germaanse, psychologie, filosofie en werd doctor in de wijsbegeerte en assistente van prof. Edmund Husserl (fenomenologie). Ze werd nadien karmelietes. Op 2 augustus 1942 werd ze gearresteerd en gedeporteerd vanuit Echt (Nl) naar Auschwitz-Birkenau waar ze enkele dagen later werd vergast. Edith Stein schreef een uitgebreid oeuvre dat momenteel veel belangstelling geniet.

Over het leven en werk, over de opvattingen van Edith Stein sprak dr. Ilse Kerremans. Dr. Ilse Kerremans, dr. in de geneeskunde; kinderchirurg en deel uitmakend van het transplantatieteam van het UZ Gent, is nationale vertegenwoordiger in het Ethical Committee Eurotransplant. Sinds meer dan 30 jaar verdiept ze zich in het leven en het werk van Edith Stein. Ze wordt algemeen erkend als dè autoriteit over Edith Stein en is een veelgevraagde spreker, nationaal en internationaal. Ze publiceerde ook talrijke werken over Edith Stein.

Ze gaf een zeer boeiende lezing over dr. Edith Stein die door de aanwezigen zeer geapprecieerd werd. Het was voor velen een verrassende kennismaking met de figuur van Edith Stein. Na de lezing werd aan de koffietafel dan ook nog druk nagepraat, ook met dr. Kerremans.