Samen meer_waarde creëren

Het strategisch instellingsplan vertolkt onze visie en ambities voor de Arteveldehogeschool als geheel voor de komende vijf jaar.

Een jaar lang werd door verschillende stakeholdersgroepen aan een steen geslepen om er een transparant prisma, een simplex van te maken. Een prisma met drie vlakken, symbolisch voor de drie gekozen waarden, de drie krachtlijnen en de drie strategische doelen in het nieuwe instellingsplan.

Drie waarden

Het instellingsplan is gebaseerd op drie waarden die tonen wie of wat we willen zijn: betrokken, open en vernieuwingsgericht.

Drie strategische doelen

Het instellingsplan formuleert drie strategische doelen: inzetten op innovatief onderwijs, onderzoek en dienstverlening, werken aan een waarderende organisatie en het verder uitbouwen van strategische partnerschappen en netwerken, zowel regionaal als internationaal.

Krachtlijnen

De krachtlijnen van het instellingsplan zijn co-creatie, zelfsturing en engagement. Dankzij deze krachtlijnen kunnen we bovenstaande doelen realiseren. Deze drie krachtlijnen dagen onze medewerkers, studenten en werkveld uit om de komende vijf jaar verder te groeien, elk vanuit hun eigen engagement. Alle stakeholders samen vormen een dynamisch leernetwerk waarin ze in openheid en vertrouwen, en in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken als co-creators. Zo bloeit een onderzoeks- en innovatiecultuur waarin het mogelijk is complexe vraagstukken aan te pakken en veranderingen te realiseren.

Studenten en medewerkers worden gestimuleerd om vanuit eigen talenten hun professionele groei richting te geven en doelen te formuleren (zelfsturing). Ondernemingszin en autonome motivatie worden aangescherpt.

We verbinden engagement en ambitie met elkaar. Niet alleen voor de persoonlijke groei, maar ook om als wereldburger met een kritische kijk de maatschappij mee gestalte te geven.

Die strategische doelen werden uitgewerkt in negen strategische programma’s waaraan de opleidingen en diensten samen met de studenten en het werkveld zullen werken.

Wanneer we dit licht van het instellingsplan door het prisma sturen, merken we pas hoe mooi en kleurrijk de realisaties in opleidingen en diensten zullen zijn.

Ik nodig al onze stakeholders dan ook graag uit om mee de schouders te zetten onder dit nieuwe instellingsplan dat de Arteveldehogeschool richting geeft tot 2020.

Johan Veeckman