Gegevensverwerking van alumni

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

Na je afstuderen aan Arteveldehogeschool bewaren wij nog een aantal gegevens van jou. Hiervoor is er altijd een wettelijke grondslag waarom wij deze moeten bewaren (naam, studie, behaald diploma, studieresultaten…).

Ook houden wij contactgegevens van jou bij om je te contacteren in verband met jouw alumnusstatus van onze hogeschool. Deze kunnen gebruikt worden om je te contacteren in het kader van kwaliteitszorg, je uit te nodigen op alumni-events, je op de hoogte te houden van interessante bijscholingen etc.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens van jou die we vanuit wettelijk oogpunt of vanuit onze decretale opdracht verplicht moeten bewaren, bewaren we voor een onbepaalde termijn in onze studentendatabank.

Als je alumnus werd voor academiejaar 2017-2018 behouden en gebruiken we je contactgegevens gedurende maximum 5 jaar lopende vanaf academiejaar 2017-2018. Je kan er altijd zelf voor kiezen om geen communicatie meer te ontvangen van Arteveldehogeschool. Jouw contactgegevens zullen we niet meer gebruiken als je meer dan 5 jaar geen wederzijds contact hebt gehad met Arteveldehogeschool.

Als je alumnus wordt in en na academiejaar 2017-2018 zullen wij bij jouw afstuderen toestemming vragen om deze gegevens te mogen bewaren en gebruiken voor verschillende doeleinden:

  • Uitsturen van e-mailcommunicatie (uitnodigingen evenementen, nieuwsbrieven, bijscholingsaanbod…)
  • Contact met je opnemen in het kader van kwaliteitszorg
  • Het mogen doorgeven van jouw gegevens aan bedrijven in het kader van vacatures en vrijwilligerswerk

Deze toestemmingen worden verzameld in het digitaal toestemmingsregister van Arteveldehogeschool. Daar kan je er ook steeds voor kiezen om deze toestemmingen aan te passen of in te trekken.

Welke gegevens delen wij met derden?

Er worden geen persoonsgegevens van jou met derden gedeeld zonder uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van jouw kant.

 

‹ Terug naar de privacyverklaring