Gegevensverwerking van externe bezoekers

Met externe bezoeker bedoelen we iedereen die onze website bezoekt en gegevens achterlaat. Dit kunnen sollicitanten zijn die gegevens achterlaten bij het solliciteren, kandidaat-studenten die bijvoorbeeld een brochure aanvragen, etc.)

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

Bij elk bezoek aan een Arteveldehogeschool website worden geanonimiseerde gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie (bv. taalvoorkeuren) te verzamelen om onze diensten te verbeteren. Deze gegevens worden verzameld via cookies en zijn steeds geanonimiseerd en kunnen we dus nooit linken aan een persoon.

Er kan wel persoonlijke informatie opgevraagd worden via verschillende webformulieren op de websites (bv. een inschrijving voor de nieuwsbrief, infosessie, opleiding, informatie- of contactaanvraag …). Deze gegevens gebruiken wij enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of dienst te leveren.

Als je aangeeft om verder op de hoogte te blijven via e-mailcommunicatie van Arteveldehogeschool, dan kan je dit op elk moment bij een ontvangen e-mail weer ongedaan maken of aanpassen via het e-mailvoorkeurencentrum.

Als je inlogt in een toepassing van Arteveldehogeschool (bijvoorbeeld om te solliciteren, om je in te schrijven voor een opleiding ...) zullen we je eerst vragen om te registreren. De gegevens die wij in het kader hiervan verwerken zijn: naam, voornaam, e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een account voor jou te kunnen aanmaken en om contact met je op te nemen in verband met je aanvraag.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wanneer je persoonlijke gegevens achterlaat op onze website (hetzij via een webformulier of door het registeren in een toepassing), proberen we om de termijn waarin we deze bijhouden zoveel mogelijk te beperken. De bewaartermijn van je persoonsgegevens is afhankelijk van de toepassing.

Gesolliciteerd bij Arteveldehogeschool? Fijn! Dit doen we met je gegevens:

Je persoonsgegevens worden bewaard door de dienst Human Resources en Professionalisering voor het voorbereiden en uitvoeren van de sollicitatie. Bij het afsluiten van het selectieproces of na de kandidaatstelling bij een spontane sollicitatie worden je gegevens na 9 maand verwijderd (d.w.z. antwoord Nee op de toestemmingsvraag). Ben je geselecteerd en aanvaard je de functie dan worden je gegevens doorgegeven aan de dienst Personeelsbeheer voor de aanmaak van je personeelsdossier. Je gegevens blijven behouden in deze applicatie zolang je in dienst bent van de Arteveldehogeschool om interne sollicitatie te ondersteunen. Ben je niet geselecteerd maar wil je opgenomen worden in de wervingsreserve, dan kan dat. Met je toestemming behouden we je gegevens 2 jaar na het afronden van het selectieproces of de kandidaatstelling bij een spontane sollicitatie (d.w.z. antwoord Ja op de toestemmingsvraag). Je kan dan ook uitnodigingen voor een jobevent van de Arteveldehogeschool ontvangen. Je kan een deel van je persoonsgegevens en je toestemming zelf beheren via de toepassing (Mijn profiel > Gegevens).

Welke gegevens delen wij met derden?

Identificeerbare persoonsgegevens (bijvoorbeeld na het invullen van een formulier) worden louter voor interne doeleinden gebruikt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen). Onder het gebruik voor interne doeleinden wordt verstaan dat wij gegevens die Arteveldehogeschool over jou verzamelt zullen gebruiken om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers, alsook om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of actie uit te voeren.

 

‹ Terug naar de privacyverklaring