Gegevensverwerking van klanten en partners

Met klant bedoelen we iedereen die op een contractuele manier verbonden is aan onze hogeschool en die geen medewerker, huidige student of alumnus is. Dit kan dus gaan over stageplaatsen, opdrachtgevers voor studentenprojecten of onderzoek etc.

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

Wij verzamelen alleen de gegevens van jou die nodig zijn voor de uitvoering van het contract dat me jou werd afgesloten en voor de bewaking van de kwaliteit van deze uitvoering. De verzamelde gegevens kunnen bevatten:

  • Identificatiegegevens (naam, adres, …)
  • Financiële gegevens
  • Beroepsgegevens (werkgever, functie, …)

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard voor de looptijd van ons onderling gesloten contract. Daarna worden enkel de gegevens bewaard die vanuit wettelijke plicht of vanuit onze decretale opdracht bewaard moeten blijven, of als je zelf hebt aangegeven dat de contactgegevens bewaard mogen worden in het kader van promotiedoeleinden.

Welke gegevens delen wij met derden?

Er worden geen persoonsgegevens van jou met derden gedeeld zonder uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van jouw kant.

 

‹ Terug naar de privacyverklaring