Gegevensverwerking van medewerkers en studenten

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

In het kader van je verbinding met Arteveldehogeschool worden persoonsgegevens van jou verzameld om uitvoering te kunnen geven aan het contract dat met jou werd afgesloten. Deze persoonsgegevens omvatten, maar beperken zich niet tot:

  • Identificatiegegevens (naam, adres, rijksregistersnummer…)
  • Financiële gegevens
  • Beroepsgegevens (opleiding, loopbaan…)
  • Persoonsgebonden gegevens

We verzamelen deze gegevens enkel om uitvoering te geven aan de bepalingen in ons onderling overeengekomen studiecontract (voor studenten) of arbeidsovereenkomst (voor medewerkers). Je vindt dan ook de grondslag en de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken gedetailleerd terug in het contract dat voor jou van toepassing is.

Voor gevallen waarbij wij jouw gegevens verwerken die niet zijn opgenomen in het studiecontract of de arbeidsovereenkomst, zullen wij steeds jouw geïnformeerde en actieve toestemming vragen. Deze toestemmingen worden verzameld in het digitaal toestemmingsregister van Arteveldehogeschool.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Studentengegevens bewaren we voor de looptijd van jouw studie aan Arteveldehogeschool. Jouw studentenaccount wordt gedeactiveerd op 1 december van het volgende academiejaar na jouw uitschrijving of afstuderen. Hoe dan ook moeten we een aantal gegevens van jou bewaren... Dit gaat om gegevens waarvoor er een wettelijke grondslag is waardoor wij deze moeten bewaren (naam, studie, behaald diploma, studieresultaten…).

Als medewerker worden jouw gegevens bewaard zolang als de duurtijd van jouw arbeidscontract bij onze instelling. Je personeelsaccount wordt één maand na jouw uitdiensttreding gedeactiveerd. Ook hier moeten we van rechtswege een aantal personeelsgegevens blijven bewaren.

Welke gegevens delen wij met derden?

Ben je student of personeelslid, dan kunnen gegevens gedeeld worden met derden als dit noodzakelijk is in de uitvoering van wettelijke of decretale verplichtingen of om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

In alle andere gevallen delen wij geen gegevens met derden, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan je ten allentijde aanpassen. 

Daar waar mogelijk anonimiseren wij jouw gegevens alvorens deze aan derden te bezorgen. We selecteren derde partijen op zorgvuldige wijze en sluiten met hen verwerkersovereenkomsten af. Daarin wordt duidelijk bepaald welke gegevens zij van jou ontvangen en voor welke doeleinden deze gebruikt mogen worden.

 

‹ Terug naar de privacyverklaring