AI²: mensgericht digitaliseren

Uit praktijkervaring weten we dat het proces van Digitale Transformatie in bedrijven veelal vastloopt tijdens de implementatie.

De focus van het begeleidingstraject ligt op het menselijk proces van organiseren van de digitale transformatie als veranderproces. De uitdaging hierbij zal zijn om binnen (en deels buiten) de organisatie maximale betrokkenheid te creëren. Onze scope zijn de Vlaamse familiebedrijven waar waarderend mensgericht ondernemen centraal staat.

Via de Appreciative Inquiry methode en de Human Centered Design methode wordt het voorlopige prototype samen met familiebedrijven gevormd en gevalideerd. Volgens de noden van het familiebedrijf zal er kunnen gekozen worden voor een minimaal of maximaal traject. Een minimaal traject beoogt een brede gedragenheid en betrokkenheid van de medewerkers mbt het digitaal transformatieproces. Een maximaal traject streeft naar een organisatiecultuur waarbij werknemersbetrokkenheid doorsijpelt naar andere processen zoals arbeidsorganisatie, werkbaar werk, inclusief leiderschap.

Dit project is een samenwerking tussen de expertisenetwerken Business&Management en Digitale Media van de Artevelde Hogeschool, en het kenniscentrum van Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen. Het projectteam is samengesteld uit experten, onderzoekers, consultants in Organisatie Ontwikkeling, HR, en Digitale Transformatie.