Allochtone Ondernemers Innoveren

Allochtone starters innoveren’ is een Europees Sociaal Fonds (ESF)-innovatieproject en het resultaat van een samenwerking tussen Starterslabo, Stebo en de Arteveldehogeschool (promotor).

Met de ontwikkeling van een Allo Inno toolbox stimuleren de starterscoaches van Starterslabo en Stebo innovatie bij allochtone prestarters. Met een innovatief concept hebben de prestarters immers meer kans op de uitbouw van een duurzame onderneming. De toolbox stimuleert laagdrempelige innovatie die in kleine dingen zit en waar de markt nood aan heeft.

De toolbox moet de prestarter in staat stellen om, vertrekkende vanuit zijn eigen talenten, competenties en (formele en informele) middelen, via creativiteitsstimulatie te komen tot innovatief ondernemerschap. De toolbox wordt opgebouwd met nieuwe en aangepaste bestaande tools die als bouwstenen in de vernieuwde dienstverlening kunnen worden ingezet, zoveel als mogelijk rekening houdend met scholing, generatie en geslacht. 

De ontwikkelde toolbox wordt aangeboden in een intensief traject (soort bootcamp) of verweven doorheen het bestaande traject op ritme van de prestarter.

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties