Antenna: omgevingsgerichte voelsprieten ontwikkelen in kleine en micro-ondernemingen als trigger voor innovatie

Ons land scoort volgens de Europese Commissie zwak op vlak van ondernemerschap en dynamiek binnen ondernemingen. Bij kleine ondernemingen is er sprake van innovatiearmoede.

Praktijkcases binnen de opleidingen Bachelor in het communicatie­management en Bachelor in het bedrijfsmanagement van de Artevelde­hogeschool tonen aan dat kleine ondernemingen nauwelijks in kaart brengen welke evoluties, bedreigingen en kansen er van tel zijn voor hun bedrijf. Dit omgevingsmanagement is nochtans cruciaal voor een goed (communicatie)management. Hierdoor missen de kleine ondernemeningen bovendien prikkels die aanzetten tot innovatie.

De titel ‘Antenna’ verwijst naar het Engelse woord voor voelsprieten, maar ook naar een klassieke antenne. In ons onderzoek richten we ons op de fase voorafgaand aan innovatie: ‘Hoe kunnen we kleine ondernemingen het best helpen om meer omgevingsgericht te werken met het oog op innovatie?’.
De aanpak is ‘user-centered’: de ondernemingen geven op basis van hun eigen wensen, drempels en motivatoren richting aan de toolontwikkeling.