Berchem Creatives

ESF logo

 

Creative Cities (de vzw achter #BerchemCreatives) ontwikkelt samen met Arteveldehogeschool een opensource-toolkit (van contracten tot en met Pop-up Business voor Dummies) om a) het proces van kandidaat-ondernemers in Vlaamse centrumsteden te begeleiden door leegstand in te vullen met nieuwe innovatieve bedrijvigheid via 'creatieve hubs'* ter versterking van de sociale cohesie en het stedelijke imago en b) een aanpak te formuleren om een lerend netwerk van gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen, aan te sturen.

Door kandidaat-ondernemers logistieke ruimte en procesbegeleiding aan te reiken, neemt Creative Cities een aantal taken over zodat de drempels en de risico's om te starten verlaagd worden.

Creative Cities en Arteveldehogeschool menen hiertoe in staat te zijn, en wel om 2 redenen. Enerzijds gaan Creative Citeis en Arteveldehogeschool aan de slag met eigen expertise opgebouwd met #BerchemCreatives. Anderzijds gaan ze kijken naar en leren uit gelijkaardige initiatieven in Europa (STRP in Eindhoven, Yhteismaa in Helsinki, The Empty Shops Network in verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk, ....).

(*) Een 'creatieve hub' is een hybride model van een tijdelijke ruimte ingericht rond twee of meerdere thema's (food, art, design, labs, cafe, podia, ...) om innovatief ondernemerschap te stimuleren via netwerking, kruisbestuiving en procesbegeleiding.