Binnenklasdifferentiatie in de kleine vakken: hoe? Zo!

Door een steeds diverser wordende samenleving is diversiteit een gegeven geworden binnen elke klassituatie. Om positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen en om iedere leerling in de klas optimale leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie aldus een noodzaak geworden.

In dit project werd onderzocht op welke manieren de bestaande lestechnieken om binnenklasdifferentiatie te realiseren, vertaald konden worden naar de context van de één- en tweeuursvakken van de basisvorming van de eerste graad A-stroom van het secundair onderwijs. Bestaande differentiatiemodellen worden door deze doelgroep vaak als onhaalbaar en onrealistisch beschouwd. Er werd gekozen om praktijkvoorbeelden uit te werken voor het vak aardrijkskunde. De achterliggende principes van de differentiatietechnieken zijn echter wel te transfereren naar andere (één- en tweeuurs-) vakken van het secundair onderwijs.

Het hoofddoel van dit project was dus de ontwikkeling van een aantal good practices: inspirerende én haalbare praktijkvoorbeelden die aantonen dat binnenklasdifferentiatie binnen een ‘klein’ vak wél mogelijk is. De praktijkvoorbeelden vinden hun oorsprong in nationale en internationale literatuur rond binnenklasdifferentiatie, maar werden inhoudelijk en/of organisatorisch aangepast aan de noden van de doelgroep. De haalbaarheid van de praktijkvoorbeelden werd nagegaan door het organiseren van drie focusgroepen met zes leerkrachten die les aardrijkskunde geven in de eerste graad van de A-stroom. Tijdens de implementatiefase werden de praktijkvoorbeelden meermaals uitgetest door deze leerkrachten en werden observaties gemaakt door de projectmedewerkers. Op basis van de ervaringen en de reflecties van de verschillende actoren (leerkrachten, leerlingen en de projectmedewerkers) werden de acht praktijkvoorbeelden gefinaliseerd.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Praktijkvoorbeelden binnenklasdifferentiatie aardrijkskunde

Bolle, L., Vandenbroele, L. (2015). Praktijkvoorbeelden binnenklasdifferentiatie aardrijkskunde [Word-documenten]. Gent: Arteveldehogeschool.

Presentatie studiedag Pedic

Bolle, L., De Lange, N., Vandenbroele, L., Van Hecke, L. (2016). Binnenklasdifferentiatie in de eerste graad aardrijkskunde (en MAVO): hoe? Zo! [Powerpoint]. Gent: Pedic.

Boekje '10 tips om te differentiëren in kleine vakken'

De Brabandere, M., Van Torre, S. (2016). Tien tips om te differentiëren in kleine vakken. [Resultaat bachelorproef]. Gent: Arteveldehogeschool.