Breath

De Welzijnswet verplicht ondernemingen om maatregelen te treffen i.v.m. stresspreventie bij werknemers waardoor er veel middelen beschikbaar zijn om stress te reduceren bij werknemers. Voor ondernemers is dit aanbod, uitgezonderd persoonlijke coaching, echter gering. Recent onderzoek bij 242 Amerikaanse ondernemers toont nochtans aan dat 72% van de respondenten mentale gezondheidsklachten rapporteert, wat significant meer is dan bij een vergelijkbare groep werknemers (Freeman, Johnson, Staudenmaier, & Zisser, 2015). Bovendien is het bespreken en aanpakken van stress bij ondernemers een taboe-onderwerp. Mentaal welzijn is echter belangrijk voor succes bij ondernemers; zoals KPMG (2018) aangeeft: "een high performance bedrijf kan niet bestaan zonder high performance stichters en leiders".

Vandaar dat een persoonlijke, anonieme chatbot om stress te reduceren en ondernemers veerkrachtiger te maken, een belangrijke tool kan zijn voor deze doelgroep. Bovendien is het marktaandeel van calming technologies de laatste jaren in groei (Birkner, 2018; Perez, 2017). Deze markt speelt in op stressreductie bij de algemene bevolking, kende succes in Sillicon Valley en sijpelt door naar Europa. De meerwaarde van dit project is het creeëren van een soort persoonlijke AA voor ondernemers met stress via calming technologie. De data die door de app worden gegenereerd, kunnen voorts gebruikt worden voor andere onderzoeksdoeleinden zoals het stimuleren van een gezondere levensstijl bij ondernemers.

De doelgroep in dit project zijn micro-ondernemers. Dit zijn ondernemingen met maximum 10 medewerkers, een balanstotaal van maximum €350 000 en een omzet van maximum €700 000 (EU, 2003/361/EG). In 2017 waren in België 908.079 ondernemingen micro-ondernemingen (FOD Economie, 2018). Verder mikt dit project vooral op die micro- ondernemers die geïsoleerd werken, een belangrijke financiële investering hebben gedaan (zelf of met extern geld) en die open-minded zijn voor technologie.