Bridging the gap: diversiteitsmarketing binnen Vlaamse overheidscommunicatie

Hoe bereik je een zo breed en zo divers mogelijke doelgroep met je communicatie? Dat is de uitdaging waar veel organisaties, waaronder verscheidene overheidsorganisaties en –diensten, vandaag de dag voor staan. In onze superdiverse samenleving is het namelijk onmogelijk geworden om de ‘traditionele Belgen’ en de ‘niet’ of ‘nieuwe’ Belgen op een verschillende manier te gaan benaderen. Ten eerste is de groep allochtonen te divers geworden om als geheel benaderd te kunnen worden. Anderzijds willen deze mensen vaak ook niet als ‘anders’ beschouwd worden. Wanneer we echter gaan kijken naar de manier waarop zij boodschappen gaan verwerken, merken we dat de ‘op de blanke Belg’ gerichte campagnes vaak minder doeltreffend zijn bij deze doelgroep. Het belang van diversiteitscommunicatie, waarbij men op zoek gaat naar inclusie en overeenkomsten om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken in een diverse samenleving, wordt dus steeds groter.

Het doel van dit project is om overheidsorganisaties die communicatieboodschappen ontwikkelen

1) bewust te maken van het belang van diversiteitscommunicatie, 2) richtlijnen en aanbevelingen te formuleren voor diversiteitscommunicatie binnen de overheid en 3) de communicatieprofessionals inzicht te geven in de belangrijkste valkuilen met betrekking tot diversiteitscommunicatie en hoe deze vermeden kunnen worden. Het voornaamste doel hierbij is om de verschuiving van etnocommunicatie (het tot nu toe gehanteerde principe waarbij met uitgaat van ‘communicatie op maat’ voor elke doelgroep) naar diversiteitscommunicatie te stimuleren binnen de Vlaamse overheidscommunicatie.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties