Clinical leadership

Clinical leadership verhoogt de kwaliteit van patiëntenzorg in het ziekenhuis! Maar wat als bedside verpleegkundigen zich niet bewust zijn van hun leiderschapsvaardigheden? CARMEN zorgt voor die bewustwording en helpt verpleegkundigen groeien als clinical leader.

 

Uit literatuur komt duidelijk naar voor dat er een positieve link is tussen de aanwezigheid van clinical leaders en de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is een essentiële component van de huidige, snel evoluerende gezondheidszorg. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de organisatie van effectieve en innovatieve zorg.

Een clinical leader werd aan de hand van focusgroepen en interviews met experten gedefinieerd als een bedside verpleegkundige die geen formele autoriteit bezit. Kerneigenschappen van deze verpleegkundige zijn klinische expertise, effectieve communicatie, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin en een visie op de toekomst.

Maar wat als een verpleegkundige zich niet bewust is van haar eigen leiderschapsvaardigheden? Wat als deze verpleegkundige deze rol van clinical leader niet herkent bij zichzelf? In dit onderzoeksproject kwamen we dit te weten aan de hand van literatuuronderzoek, interviews met experten en focusgroepen. De nood aan bewustwording is duidelijk!

Volgens de methodologie van human centered design werden de noden en belemmeringen van clinical leaders in kaart gebracht. Het onderzoeksteam ging hiermee aan de slag en zo kwam CARMEN tot leven: CARMEN – Caring Role Model of Excellent Nursing.  CARMEN neemt bedside verpleegkundige mee op weg om bewustwording te creëren bij bedside verpleegkundigen. Naast bewustwording heeft het onderzoeksproject ook het doel om clinical leaders te helpen groeien in hun rol. Uit het onderzoek blijkt dat het van essentieel belang is in te zetten op verpleegkundigen aan bed én hoofdverpleegkundigen. Doorheen het PWO werden volgende uitkomsten ontwikkeld:

 •  Verpleegkundigen aan bed: 
  • Basisvorming voor verpleegkundigen met als doel bewustwording bekomen van de eigenschappen van een clinical leader bij verpleegkundigen.
  • Self-Awareness Tool die gevalideerd werd aan de hand van een Delphi procedure. Het biedt verpleegkundigen de kans zichzelf een spiegel voor te houden en inzicht te krijgen in de eigenschappen van een clinical leader waar zij sterk in zijn en waar ruimte is om verder in te groeien. Het invullen van deze tool kan hier: bit.ly/ClinicalleadershipTSA
  • Navorming per eigenschap van clinical leadership, zodat verpleegkundigen de navorming kunnen volgen die aansluit bij hun persoonlijke noden.
 • Hoofdverpleegkundigen:
  • Vorming voor hoofdverpleegkundigen die hen aantoont hoe ze van hun verpleegafdeling dé omgeving kunnen maken om clinical leaderschip te laten groeien.
  • Concrete tools die kunnen ingezet worden om samen met verpleegkundigen aan de slag te gaan mbt clinical leadership (bv. leidraad voor functioneringsgesprekken, complimentenkaartjes om het waarderen gemakkelijker te maken, tool om informatie van gevolgde vormingen door te geven aan andere verpleegkundigen,...)

Ben jij (of je team) geïnteresseerd in een vorming rond clinical leadership? De basisvorming voor verpleegkundigen of de vorming voor hoofdverpleegkundigen kan bij ons op de campus of in jouw organisatie ingericht worden! Is de aangeboden formule niet afgestemd op jouw noden of mogelijkheden, of die van je organisatie? Neem dan gerust contact op met sabrina.nachtergaele@arteveldehs.be

Carmen
Carmen

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Clinical Leadership voor Verpleegkundigen

De Roo, N., Nachtergaele, S., Van Hecke, M. & Boterbergh, D. (2019). Clinical Leadership voor Verpleegkundigen Algemene informatie met betrekking tot Clinical Leadership waar verpleegkundigen mee aan de slag gaan tijdens een interactieve vorming.

Clinical Leadership voor Hoofdverpleegkundigen

De Roo, N., Nachtergaele, S., Van Hecke, M. & Boterbergh, D. (2019). Clinical Leadership voor Hoofdverpleegkundigen Algemene informatie met betrekking tot Clinical Leadership waar hoofdverpleegkundigen mee aan de slag gaan tijdens een interactieve vorming.

Inleiding en situering van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Clinical Leadership

De Roo, N., Nachtergaele, S., Van Hecke, M. & Boterbergh, D. (2019, september). Inleiding en situering van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Clinical Leadership. Mondelinge presentatie op Afsluitend Event Clinical Leadership, Gent.

Complimenten te geef

De Roo, N., Nachtergaele, S., Van Hecke, M. & Boterbergh, D. (2019, september). Complimenten te geef.

Leidraad voor functioneringsgesprekken

De Roo, N., Nachtergaele, S., Van Hecke, M. & Boterbergh, D. (2019, september). Leidraad voor functioneringsgesprekken.