Collectief leren binnen samenwerkingsverbanden met externe professionals

Arteveldehogeschool werkt op onderzoek binnen de themalijn: de leraar en de school als organisatie. Huidig onderzoek focust op ‘leraren en schoolteams die leren van professionals buiten de eigen werkcontext door doelgericht samen te werken rond een gedeelde leervraag’. Collectief leren is hierbij van cruciaal belang. De onderzoeksdoelstelling is het beter begrijpen van beweegredenen, randvoorwaarden en uitkomsten van dergelijke samenwerking op niveau van leerlingen, leerkrachten(team) en school en hoe deze zich verhouden tot processen van schoolontwikkeling. Deze inzichten dragen bij tot de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde visie op professionalisering van leraren, via samenwerking met andere (onderwijs)professionals.

Lees alle output na op de website van Onderwijs Vlaanderen

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, VUB en Arteveldehogeschool.

Bezoek de website van SONO 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Collectief leren via samenwerkingsverbanden met externe professionals: literatuurstudie

De Smet, M., Ruys, I. & Frijns, C. (2019). Collectief leren via samenwerkingsverbanden met externe professionals. Tussentijds rapport literatuurstudie: SONO.
literatuurstudie

Visuele samenvatting literatuurstudie

De Smet, M., Ruys, I. & Frijns, C. (2019). Collectief leren binnen samenwerkingsverbanden met externe professionals. Tussentijds rapport literatuurstudie: SONO.
samenvatting collectief leren

Collectief leren: eindrapport van de meervoudige gevalsstudie

De Smet, M., Vanblaere, B., Ruys, I. & Frijns, C. (2020). Collectief leren via samenwerking met externe (onderwijs)professionals. Eindrapport: SONO.

Interactieve samenvatting van de onderzoeksbevindingen

De Smet, M. & Vanblaere, B. (2020). Interactieve oefeningen: https://view.genial.ly/5fc66ae3adec290d0450a020/interactive-image-collectief-leren-via-samenwerking-met-externe-onderwijsprofessionals.

Reflectietool collectief leren

De Smet, M., Vanblaere, B., Ruys, I., & Frijns, C. (2020). Collectief leren via samenwerking met externe (onderwijs)professionals. Reflectietool. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek.