Sinds 1 september 2018 is het Decreet Leerlingenbegeleiding van kracht. Met dit decreet wil de Vlaamse regering de rollen en taken tussen school, CLB en pedagogische begeleiding verscherpen en de werking van de leerlingbegeleiding optimaliseren.

De leerlingbegeleider is de spilfiguur op vlak van zorg in een school. Naast zijn cruciale rol in het zorgbeleid, fungeert hij als ankerpunt ifv alle complexe relaties tussen alle betrokken actoren.

In de onderwijspraktijk merken we zorgen en handelingsverlegenheid bij leerlingbegeleiders naar aanleiding van de invoering van het decreet. Wat is precies hun nieuwe rol in de school? Welke competenties worden verwacht? We merken dat het professionaliseringsaanbod in het algemeen gefragmenteerd en soms beperkt afgestemd is op de noden van de leerlingenbegeleider. We stellen een gemeenschappelijk zoeken vast bij verscheidene professionaliseringspartners in functie van het vormgeven van een krachtig professionaliseringsaanbod voor leerlingenbegeleiders.

Binnen dit PWO gaan we in het eerste jaar na hoe leerlingenbegeleiders in het gewoon secundair onderwijs hun huidige opdracht omschrijven, welke professionaliseringsnoden hiermee samenhangen en welke hun actuele leervragen zijn. Dit doen we aan de hand van semi-gestructureerde interviews met 8 leerlingenbegeleiders. Tijdens het tweede onderzoeksjaar gaan we, samen met een cofinancieringspartner, op zoek naar welke professionaliseringsinitiatieven aan de leervragen tegemoet komen, brengen we succesfactoren en knelpunten ifv professionalisering voor leerlingenbegeleiders in kaart en verzamelen we goede praktijkvoorbeelden. Onder voorbehoud van wijzigingen na overleg met de cofinancieringspartner, gaan de onderzoekers op jobshadowing tijdens professionaliseringsinitiatieven van leerlingenbegeleiders en worden verdiepende gesprekken gevoerd met hen. Er worden focusgroepen gepland met volgende correspondentendoelgroepen: directies, CLB’s, PBD’s, opleiders/ hogescholen.