De wholeschoolbenadering als leidraad voor een implementatie van EDO in het basisonderwijs

Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leerkrachten met competenties uit te rusten die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan.

In het UNESCO-eindrapport (2014) werden hieromtrent vijf toekomstige acties voor onderwijs gesuggereerd. Eén hiervan is een doordachte implementatie op beleidsniveau van de school (zgn. wholeschoolaanpak). Het implementeren van een wholeschoolaanpak gaat verder dan alleen lesgeven over duurzaamheid in de school. Het stimuleert om duurzaamheid te integreren in alle aspecten van de school.

Tijdens dit project worden de noden, barrières en ideeën over de implementatie van Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) en de wholeschoolbenadering die in het Vlaams onderwijs leven bevraagd.

Op basis hiervan worden instrumenten ontwikkeld die Vlaamse basisscholen concreet kunnen ondersteunen om de wholeschoolbenadering van EDO te implementeren.